ข้ามไปเนื้อหา

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐบูเรียเตีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Bügede Nairamdaka Buriaad Ulasai duulal
คำแปล: เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐบูเรียตียา
Бүгэдэ Найрамдаха Буряад Уласай дуулал
ตราแผ่นดินสาธารณรัฐบูเรียตียา

เพลงชาติของสาธารณรัฐบูเรียตียา
เนื้อร้องDamba Zhalsarayev (ภาษาบูร์ยัต)
Oleg Dmitriyev (ภาษารัสเซีย)
ทำนองAnatoliy Andreyev
รับไปใช้20 เมษายน ค.ศ. 1995
ตัวอย่างเสียง
บันทึกเสียงดนตรีทางการ (บทเดียว)

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐบูเรียตียา[a] เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สถานะของ สาธารณรัฐบูเรียตียา พร้อมกับ ธงชาติ และ ตราแผ่นดิน

เพลงชาตินี้ยังเคยเป็นเพลงชาติไม่เป็นทางการ สมัยที่บูเรียตียายังเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองหนึ่งของโซเวียตรัสเซีย ในนาม "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตปกครองตนเองบูร์ยัต" ระหว่าง ค.ศ. 1983 ถึง 1990 ในฉบับภาษารัสเซียในชื่อ "เพลงแห่งแผ่นดินเกิด"[b] ประพันธ์โดย ดัมบา ฌัลซาราเยฟ (รัสเซีย: Дамба Жалсараев; หรือ ฌัลสะแร็น ดัมบีน บูร์ยัต: Жалсарайн Дамбын; Zhalsarayn Dambyn)[1] และแปลเป็นภาษารัสเซียโดย อะเล็ก ดมีตริยิฟ (รัสเซีย: Олег Дмитриев; Oleg Dmitriyev) และทำนองโดยนักแต่งเพลงชาวบูร์ยัต และครูสอนดนตรี อะนาโตลีย์ อันเดรเยฟ (รัสเซีย: Анатолий Андреев; Anatoliy Andreyev)

ในฉบับภาษารัสเซียสมัยโซเวียต ร้องโดย ดูการ์ฌัป ดาชียิฟ (รัสเซีย/บูร์ยัต: Дугаржап Дашиев; Dugarzhap Dashiev)

เพลงนี้ถูกนำมาใช้วันที่ 20 เมษายน 1995 ตามกฎหมายมาตรา N121-I "ในเพลงชาติของสาธารณรัฐบูเรียตียา"[2]

เนื้อเพลง[แก้]

เนื้อเพลงของเพลงสรรเสริญมีทั้งภาษาบูร์ยัต[3][4] และภาษารัสเซีย[5][6]

ภาษาบูร์ยัต[แก้]

อักษรซีริลลิก[3][4][5][6] อักษรละติน ถอดเสียงสัทอักษรสากล แปลภาษาอังกฤษ[7]

I
Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ
Үлзы Буряад – манай нангин үлгы.
𝄆 Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни
Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы. 𝄇

II
Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ
Эршэ хүсөөр элсүүлэнгүй яалайб!
𝄆 Эмтэй домтой мүнхын уһан аршаандаш
Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб! 𝄇

III
Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ,
Хүмүүн зондо хэтын жаргал хүсөөш.
𝄆 Саяан хадын[c] сэлгеэн амяар арюудхан,
Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш. 𝄇

IV
Шэрүүн сагай ерээшье һаа дэлхэйдэ,[d]
Шинии заяан замһаа хадуурхагүйл.[e]
𝄆 Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа,
Энхэ Буряад – манай нангин үлгы. 𝄇

Эхэ нютаг![f]

I
Üngiin daidaar, kangai taigaar nemzhiigshe
Ülzii Buriaad – manai nangin ülgii.
𝄆 Selmeg sariuun senkir nomin sharaishni
Sedkeldemnai kezeedeshie zulgii. 𝄇

II
Erkim kangal sanzai shengi agaartash
Ershe küsöör elsüülengüi iaalaib!
𝄆 Emtei domtoi münkiin uhan arshaandash
Elge zürköö kürtüülengüi iaalaib! 𝄇

III
Koliin zamda ekiin iohoor iüröözhe,
Kümüün zondo ketiin zhargal küsöösh.
𝄆 Saiaan kadiin selgieen amiaar ariuudkan,
Baigal dalain gegeen dolgioor sürshöösh. 𝄇

IV
Sherüün sagai iereeshie haa delkeide,
Shinii zaiaan zamhaa kaduurkagüil.
𝄆 Ebtei doriuun büliin iohoor zhargiish daa,
Enke Buriaad – manai nangin ülgii. 𝄇

Eke niutag!

1
[uŋ.ˈgɨːn | ˈdɛ͡e̞.däːr | χäɴ.ˈɢɛ͡e̞ ˈtʰɛ͡e̞.ʁäːr ˈne̝m.ʒʲɪk.ʃɤ̞ |]
[uɫ.ˈzɨː bʊ.ˈrʲäːt mä.ˈnɛ͡e̞ ˈnäŋ.gʲɪɴ uɫ.ˈgɨː ǁ]
𝄆 [ˈsʰɨ̞ɫ.mɤ̞k sʰä.ˈrʲʊːn ˈsʰɨ̞ŋ.xʲɪr ˈnɔ.mʲɪn ʃä.ˈrɛ͡e̞ʃ.nʲɪ |]
[sʰɨ̞tʲ.xɤ̞ɫ.dɤ̞m.ˈnɛ͡e̞ xɤ̞.ˈze̞ː.dɤ̞ʃʲ.jɤ̞ zʊɫ.ˈgɨː ‖] 𝄇

2
[ˈe̝r.xʲɪm | ˈχäɴ.ɢɐɫ | sʰän.ˈzɛ͡e̞ ˈʃɨ̞ŋ.gʲɪ ä.ˈʁäːr.tʰɐʃ |]
[ˈe̝r.ʃɤ̞ xu.ˈsɵːr e̝ɫ.ˈsuː.ɫɤ̞ŋ.gu̯e̞ ˈjäː.ɫɛ͡e̞p ‖]
𝄆 [e̝m.ˈtʰɤ̞͡e̞ dɔm.ˈtʰœ͡ɛ muŋ.ˈxɨːŋ ˈʊ.ɦɐɴ är.ˈʃäːn.dɐʃ |]
[ˈe̝lʲ.gɤ̞ zur.ˈxɵː xur.ˈtʰuː.ɫɤ̞ŋ.gu̯e̞ ˈjäː.ɫɛ͡e̞p ‖] 𝄇

3
[χɔ.ˈɫɨːɴ | ˈzäm.dɐ | e̝.ˈxɨːŋ jɔ.ˈɦɔːr ju.ˈrɵː.ʒɤ̞ |]
[xu.ˈmuːŋ ˈzɔn.dɔ xɤ̞.ˈtʰɨːŋ ˈʒär.ɢɐɫ xu.ˈsɵːʃ ‖]
𝄆 [sʰä.ˈjäːɴ χä.ˈdɨːɴ sʰɨ̞lʲ.ˈgʲe̞ːŋ ä.ˈmʲäːr ä.ˈrʲʊːt.χɐɴ |]
[ˈbɛ͡e̞.ʁɐɫ dä.ˈɫɛ͡e̞ŋ ge̝.ˈge̞ːŋ dɔlʲ.ˈgʲɔːr sʰur.ˈʃɵːʃ ‖] 𝄇

4
[ʃɨ̞.ˈruːŋ | sʰä.ˈʁɛ͡e̞ | je̝.ˈre̞ːʃʲ.jɤ̞ ˈɦäː de̝ɫ.ˈxe̞ː.dɤ̞ |]
[ʃɨ̞.ˈnʲiː zä.ˈjäːɴ zäm.ˈɦäː χä.ˈdʊːr.χɐ.gu̯e̞ɫ ‖]
𝄆 [e̝p.ˈtʰe̞ː dɔ.ˈrʲʊːɴ bu.ˈɫɨːŋ jɔ.ˈɦɔːr ʒär.ˈgɨːʃ däː |]
[ˈe̝ŋ.xɤ̞ bʊ.ˈrʲäːt | mä.ˈnɛ͡e̞ ˈnäŋ.gʲɪɴ uɫ.ˈgɨː ǁ] 𝄇

[ˈe̝.xɤ̞ ˈnʲʊ.tʰɐk ‖]

Land of the taiga, the lakes, and prairies,
you are full of good sunlight.
Prosperous from one edge to another,
be happy, our native country.

A spirit of cranberry, a breath of cherry,
infusion of violet rosemary.
I do not breathe, but I drink the fragrance,
of my country's plains and forests.

My country, accept the gratitude of your sons,
receive the holy water of Baikal.
So I find power unprecedented,
to a path long and hard.

We are united with you, our land,
your destiny has become mine too.
I bow to you from my heart, dear country,
my beloved Buryatia!

Oh, motherland!

เนื้อร้องภาษารัสเซีย[แก้]

อักษรซีริลลิก[5][6][8] อักษรละติน ถอดเสียงสัทอักษรสากล แปลภาษาอังกฤษ[7]

I
Таёжная, озёрная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
𝄆 Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона. 𝄇

II
Брусничный дух, черёмухи дыханье,
Лилового багульника настой.
𝄆 Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной. 𝄇

III
Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,[g]
𝄆 Чтоб я обрёл невиданную силу
Для дальнего нелёгкого пути. 𝄇

IV
С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
𝄆 Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя. 𝄇

О, мать-земля!

I
Tayozhnaya, ozyornaya, stepnaya,
Ty dobrym svetom solnechnym polna.
𝄆 Tsvetushchaya ot kraya i do kraya,
Bud' schastliva, rodnaya storona. 𝄇

II
Brusnichnyy dukh, cheryomukhi dykhan'ye,
Lilovovo bagul'nika nastoy.
𝄆 Ya ne dyshu, a p'yu blagoukhanye
Moyey zemli, ravninnoy i lesnoy. 𝄇

III
Primi, zemlya, synovneye spasibo,
Svyatoy vodoy Baykala ugosti,
𝄆 Chtob ya obryol nevidannuyu silu
Dlya dal'nevo nelyogkovo puti. 𝄇

IV
S toboy, zemlya, my slity voyedino,
Moyeyu stala i sud'ba tvoya.
𝄆 Poklon tebe ot serdtsa, kray rodimyy,
Lyubimaya Buryatiya moya. 𝄇

O, mat'-zemlya!

1
[tɐ.ˈjɵʐ.nɐ.ja | ɐ.ˈzʲɵr.nɐ.ja sʲtʲɪp.ˈna.jɐ |]
[tɨ ˈdo.brɨm ˈsvʲɛ.tɐm ˈsoɫ.nʲɪt͡ɕ.nɨm pɐɫ.ˈna ‖]
𝄆 [t͡svʲɪ.ˈtuɕ.ɕæ.jɐ ɐt‿ˈkra.jə i dɐ‿ˈkra.ja |]
[butʲ ˈɕːas.lʲi.vɐ rɐd.ˈna.jɐ stɐ.rɐ.ˈna ‖] 𝄇

2
[bru.ˈsʲnʲit͡ɕ.nɨj dux | t͡ɕɪ.ˈrʲɵ.mʊ.xʲi dɨ.ˈxanʲ.jɛ |]
[lʲɪ.ˈɫo.vɐ.vɐ bɐ.ˈɡulʲ.nʲɪ.kɐ nɐ.ˈstoj ‖]
𝄆 [ja nʲɛ dɨ.ˈʂu ɐ‿pʲju bɫə.ɡɐ.u.ˈxanʲ.jɛ |]
[mɐ.ˈjej zʲɪm.ˈlʲi rɐv.ˈnʲin.nɐj i lʲɪsˈ.noj ‖] 𝄇

3
[prʲɪ.ˈmʲi | zʲɪm.ˈlʲa | sɨ.ˈnov.nʲɛ.jɛ spɐ.ˈsʲi.bɐ |]
[svʲɐ.ˈtoj vɐ.ˈdoj bɐj.ˈka.ɫɐ u.ɡɐsʲ.ˈtʲi |]
𝄆 [ʂtob‿ja ɐˈ.brʲɵɫ nʲɪ.ˈvʲi.dɐn.nu.ju ˈsʲi.ɫu |]
[dlʲɐ‿ˈdalʲ.nʲɛ.vɐ nʲɛ.ˈlʲɵx.kɐ.vɐ pu.ˈtʲi ‖] 𝄇

4
[s‿tɐ.ˈboj | zʲɪm.ˈlʲa | mɨ ˈslʲi.tɨ va.jɛ.ˈdʲi.nɐ |]
[mɐ.ˈje.jʊ ˈsta.ɫɐ i sʊdʲ.ˈba tvɐ.ˈja ‖]
𝄆 [pɐ.ˈkɫon tʲɛ.ˈbʲɛ ɐt‿ˈsʲɛr.t͡sɛ kraj rɐ.ˈdʲi.mɨj |]
[lʲʊ.ˈbʲi.ma.ja bu.ˈrʲa.tʲi.ja mɐ.ˈja ‖] 𝄇

[o matʲ zʲɪm.ˈlʲa]

Land of the taiga, the lakes, and prairies,
you are full of good sunlight.
Prosperous from one edge to another,
be happy, our native country.

A spirit of cranberry, a breath of cherry,
infusion of violet rosemary.
I do not breathe, but I drink the fragrance,
of my country's plains and forests.

My country, accept the gratitude of your sons,
receive the holy water of Baikal.
So I find power unprecedented,
to a path long and hard.

We are united with you, our land,
your destiny has become mine too.
I bow to you from my heart, dear country,
my beloved Buryatia!

Oh, motherland!

แปลเป็นภาษาไทย (จากภาษารัสเซีย)[แก้]

ท่อนที่ 1
ไทกา ทะเลสาบ และทุ่งหญ้า
ท่านเต็มไปด้วยแสงแดดอันงดงาม
ผลิบานสะพรั่งจากชายฝั่งถึงอีกชายฝั่ง
จงปลึ้มปิติเถิด แผ่นดินมาตุภูมิของเรา
ท่อนที่ 2
เหล้าลิงกอนเบอร์รี่ ลมหายใจของต้นเบิร์ดเชอร์รี่
ถูกแช่ด้วยดอกโรสแมรี่สีม่วง
ข้าไม่เพียงแค่หายใจ แต่ข้าดมดื่มกลิ่นอันหอมหวาน
แห่งที่ราบและป่าไม้ในประเทศของข้า
ท่อนที่ 3
แผ่นดินนี้ยอมรับคำขอบคุณแห่งความกตัญญู
รักษาด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์จากไบคาล
ข้าจึงได้รับพลังที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เพื่อเส้นทางที่ยาวและยากลำบาก
ท่อนที่ 4
เราเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้า ณ แผ่นดินเรา
โชคชะตาของเจ้า กลายเป็นของข้าด้วยกัน
ข้าขอคำนับท่านจากใจของข้า ประเทศที่ข้ารักเอย
บูเรียตียาที่รักของข้าเอย!
โอ มาตุภูมิ!

หมายเหตุ[แก้]

  1. บูร์ยัต: Буряад Уласай түрын дуулал, อักษรโรมัน: Buriaad Ulasai türiin duulal, ออกเสียง: [bʊˈrʲäːt ʊɫɐˈsʰɛː tʰuˈrɨːn ˈdʊːɫɐɫ]
  2. รัสเซีย: Песня о родной земле, อักษรโรมัน: Pesnya o rodnoy zemle, ออกเสียง: [ˈpʲesʲnʲə ə‿rɐdˈnoj zʲɪˈmlʲe]
  3. ใช้ "уулын" ก็ได้
  4. ใช้ "Шэрүүн сагһаа сусархагүйл хэзээшье" ก็ได้
  5. ใช้ "Шинии заяан, шинии үндэр харгы" ก็ได้
  6. บางครั้งใช้ "Нангин үлгы!"
  7. "Крутой водой Аршана угости" ในเนื้อร้องเดิมเมื่อสมัยโซเวียต ข้อมูล: "Unofficial Anthem of the Buryat ASSR "Песня о родной Земле" (Rare)" – โดยทาง YouTube.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]