ตำบลทานตะวัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลทานตะวัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพาน (จังหวัดเชียงราย)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง​[แก้]

ตำบลตะวัน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอพาน ระยะห่าง​ประมาณ ​9 ​กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ​ติดต่อกับตำบลม่วงคำ และ หัวง้ม
 • ทิศตะวันออก​ ติดต่อกับ​ตำบลเวียงห้าว และ อำเภอป่าแดด
 • ทิศใต้ ​ติดต่อกับตำบลป่าแฝก ​อำเภอแม่ใจ (​จังหวัดพะเยา) ​
 • ทิศตะวันตก​ ติดต่อกับตำบลแม่เย็น

ประวัติ[แก้]

ในปี ​พ.ศ. 2529 ได้แยกออกจากตำบลแม่เย็น ปัจจุบันตำบลทานตะวันได้มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบระหว่างภูเขา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพาน

ขนาดและประชากร[แก้]

มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3424 คน หญิง 3431 คน รวมประชาชน 6855 คน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทานตะวันทั้งตำบล

การแบ่งเขตหมู่บ้าน[แก้]

ตำบลทานตะวัน แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านเป็น 12 หมู่บ้าน​

 1. หมู่ที่ 1 บ้านร่องคต
 2. หมู่ที่ 2 บ้านสันปูเลย
 3. หมู่ที่ 3 บ้านป่าฮ่างงาม
 4. หมู่ที่ 4 บ้านท่าหล่ม
 5. หมู่ที่ 5 บ้านสันป่ง
 6. หมู่ที่ 6 บ้านป่าสักใต้
 7. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงเหนือ
 8. หมู่ที่ 8 บ้านดงเวียง
 9. หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบงใต้
 10. หมู่ที่ 10 บ้านร่องคตสามัคคี
 11. หมู่ที่ 11 บ้านท่าหล่มสหมิตร
 12. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจริญ

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนประถม สพฐ.[แก้]

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา[แก้]

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

มี 2 แห่ง ดั้งนี้

อ้างอิง[แก้]