ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตตำบล[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านโฮ่ง
 • หมู่ 2 บ้านร้อง
 • หมู่ 3 บ้านแม่เจดีย์
 • หมู่ 4 บ้านปางอ่าย
 • หมู่ 5 บ้านจำบอน
 • หมู่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน
 • หมู่ 7 บ้านขุนลาว
 • หมู่ 8 บ้านเมืองน้อย
 • หมู่ 9 บ้านบวกขอน
 • หมู่ 10 บ้านห้วยม่วง
 • หมู่ 11 บ้านห้วยชมภู
 • หมู่ 12 บ้านห้วยคุณพระ
 • หมู่ 13 บ้านห้วยโป่งผาลาด
 • หมู่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

จำนวนประชากรของตำบล[แก้]

จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,694 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,086 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล[แก้]

 • อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
 • อาชีพเสริม รับจ้าง หัตถกรรมพื้นบ้าน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]