เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก.jpg


ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง 9/99 ถนนสิงห์วัฒน์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สถานะ เปิดให้บริการ
เปิดบริการ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554
การใช้งาน
พื้นที่ 13

00,000 ตารางเมตร

จำนวนชั้น 5 ชั้น (โซนอาคาร A)
3 ชั้น (โซนอาคาร B-D และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)
ความจุที่จอดรถ 3,000 คัน
บริหารโดย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
เว็บไซต์ CentralPlaza Official website
CentralPlaza Phitsanulok Official website

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (อังกฤษ: CentralPlaza Phitsanulok) The East-Wast Economic Corridor Shopping Center เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างบนเนื้อที่กว่า 104 ไร่ ที่มีการออกแบบโดยผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำมาประยุกต์ใช้ เช่น สายน้ำ เรือแพพื้นถิ่น ประเพณีการแข่งเรือยาว ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์และลวดลายผ้าทอที่สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก จนได้รูปแบบอาคารที่โดดเด่นและสะกดทุกสายตา ด้วยแรงบันดาลใจจากขบวนเรือสินค้าที่จะนำพาผู้ร่วมทุนทุกท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ประวัติ[แก้]

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 18 ภายใต้การบริหารงาน และดูแลโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า “CPN” เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 100,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่เช่าทั้งหมดประมาณ 28,500 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างโดยรวมประมาณ 2,400 ล้านบาท บนเนื้อที่ขนาด 105 ไร่ มีสถาปัตยกรรมของตัวโครงสร้างอาคารที่จำลองแบบมาจากเรือนแพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกในอดีตที่ผ่านมา

เหตุที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เลือกที่จะมาลงทุนในการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ ณ จังหวัดพิษณุโลก คือ ด้วยจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในแผนยุทธ์ศาสตร์ของการพัฒนาประเทศที่มีทั้งหมด 13 จังหวัดที่เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จังหวัดพิษณุโลกเป็น 1 ใน 13 จังหวัดยุทธศาศตร์ ซึ่งพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางทางราชการ การศึกษา การลงทุน อันดับต้น ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีความสะดวกสบายในด้านโลจิสติกส์ ด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีถนนสายเอเชียตัดผ่านบริเวณ 4 แยกอินโดจีน ซึ่งสามารถเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวก และสืบเนื่องจากที่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได้กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 เส้นทางหลัก ให้เป็นแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางที่ขณะนี้กำลังเริ่มปรากฏผลเชิงรูปธรรมได้แก่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) และด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีระบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย ทั้งสนามบิน รถไฟ ถนนสายเอเชีย(สี่แยกอินโดจีน) และมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย ทำให้จังหวัดพิษณุโลกกลายเป็นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพมากที่สุด และจังหวัดพิษณุโลกมีการกำหนดวิสัยของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด คือ พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน “ Phitsanulok Indochina 's Service city ” ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจะส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง หรือ Hub of Logistics ของภาคเหนือ

รายละเอียดศูนย์การค้า[แก้]

ชั้นใต้ดิน[แก้]

 • สำนักงาน
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ยามค่ำ
 • ที่ทำการไปรษณีย์เซ็นทรัลพิษณุโลก
 • shop สโมสรฟุตบอล พิษณุโลก TSY FC

ชั้นที่ 1[แก้]

 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • โชว์รูม ฟอร์ด (ด้านหลังศูนย์การค้า)
 • Tops Market
 • Super Sports

ชั้นที่ 2[แก้]

 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • E Center
 • Fashion Plus
 • Power Buy
 • True Shop
 • Dtac Shop
 • AIS Shop

ชั้นที่ 3[แก้]

 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 • B2S
 • SE-ED Book Center / ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์
 • Nai-in / ร้านนายอินทร์
 • Food Park

ธนาคารพาณิชย์[แก้]

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกสิรกรไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารทหารไทย

ชั้นที่ 4 (เฉพาะอาคาร A)[แก้]

 • โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
 • สวนสนุก

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]