ยูนิเวนเจอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
Univentures
ประเภทบริษัทมหาชน SET:UV
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก่อตั้ง13 สิงหาคม พ.ศ. 2523 (43 ปี)

แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในชื่อแรก บริษัท ยูนิไทยอ๊อกไซด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537

(29 ปี) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (28 ปี)
สำนักงานใหญ่57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
กำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่
เว็บไซต์www.univentures.co.th

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Univentures Public Company Limited) เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ (Zinc Oxide) ภายใต้เครื่องหมายการค้า รูป “เตาเผา” บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อแรกว่า "บริษัท ยูนิไทยอ๊อกไซด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน คือ "บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และต่อมาภายหลังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็นธุรกิจหลัก และย้ายเข้าสู่หมวดธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ปัจจบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประการ คือ

  1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
  2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ ดำเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด
  3. ธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีมลพิษ
  4. ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารและลิฟท์ผู้โดยสาร และอุปกรณ์ระบบควบคุมที่จอดรถ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด 440,434,326 57.59%
2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 62,610,000 8.19%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,429,679 3.06%
4 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 15,000,000 1.96%
5 นาย นเรศ งามอภิชน 12,486,600 1.63%

การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการเข้าถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มสิริวัฒนภักดี[แก้]

บริษัท อเดสฟอส จำกัด โดยฐาปนและปณต สิริวัฒนภักดี ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 452 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และ ต่อมาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีสัดส่วนในการถือหุ้น 56.4% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท การเข้าถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี ในครั้งนี้นับว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมที่มีบริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ จำกัดจับกลุ่มตลาดบน

โครงการปาร์คเวนเชอร์[แก้]

ภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ได้ประกาศการลงทุนพัฒนาโครงการ อาคารสำนักงานและโรงแรมระดับห้าดาวแห่งใหม่บนแยกถนนเพลินจิต-วิทยุ ความสูง 33 ชั้น มูลค่าการลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท ภายใต้ชื่อโครงการปาร์คเวนเชอร์ ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการประมาณปี พ.ศ. 2554

บริษัทในเครือ[แก้]


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]