ลินโคมัยซิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลินโคมัยซิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.005.296
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม


ลินโคมัยซิน (Lincomycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มลินโคซาไมด์ ผลิตจากเชื้อ Streptomyces lincolnensis สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อดัดแปลงเป็นยา clindamycin ด้วยการใช้ thionyl chloride เพื่อเปลี่ยนเอาอะตอมคลอไรด์ไปแทนหมู่ 7-hydroxyl ด้วยการ inverse chirality ปัจจุบันมีที่ใช้น้อยมาก