ลินโคมัยซิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ลินโคมัยซิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard 100.005.296
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

ลินโคมัยซิน (Lincomycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มลินโคซาไมด์ ผลิตจากเชื้อ Streptomyces lincolnensis สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อดัดแปลงเป็นยา clindamycin ด้วยการใช้ thionyl chloride เพื่อเปลี่ยนเอาอะตอมคลอไรด์ไปแทนหมู่ 7-hydroxyl ด้วยการ inverse chirality ปัจจุบันมีที่ใช้น้อยมาก