พิษวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิษวิทยา (อังกฤษ: Toxicology มาจากคำว่า toxicos และ logos ในภาษากรีก) เป็นการศึกษาอาการ กลไกการรักษา และการตรวจสอบความเป็นพิษทางชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพิษกับคน หัวข้อหลักของความเป็นพิษของสารเคมีคือปริมาณของการได้รับสาร (dose) มันจะเป็นการปลอดภัยอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่าสารเคมีทั้งหมดเป็นพิษ ดังคำที่พาราเซลซัส (Paracelsus) บิดาแห่งวิชาพิษวิทยากล่าวว่า "ปริมาณเป็นตัวกำหนดพิษของสารเคมี" พาราเซลซัสมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นคนแรกที่อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณและชนิดของสารเคมีที่เป็นพิษ สารเคมีหลายตัวเป็นพิษทางอ้อมเช่น เมทานอล (methanol) หรือ แอลกอฮอลไม้ ("wood alcohol") เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารพิษ ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ที่ตับ ยาหลายตัวก็เป็นพิษที่ตับแบบเดียวกันนี้เช่น พาราเซตามอล (paracetamol)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]