แองกิโอเทนซินรีเซพเตอร์บล๊อคเกอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แองกิโอเทนซินรีเซพเตอร์บล็อกเกอร์ (s angiotensin receptor blocker) เป็นยากลุ่มใหม่ซึ่งมันกลไกการออกฤทธิ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่ม ACEI คือไป ยับยั้งการจับของ Angiotensin ที่ receptor ซึ่งจะทำให้ Angiotensin ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ ยากลุ่มนี้ใช้รักษา โรคความดันสูง (hypertension) , โรคหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต ยาในกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยคำว่า sartan ตัวอย่างอย่างเช่น Losartan, Valsartan, Candisartan

ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ (ADRs)

  1. ความดันต่ำ
  2. ทำงานการทำงานของไตแย่ลง
  3. Potassium ในเลือดสูง
  4. Angioedema

โดยฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มนี้จะมีน้อยกว่ายากลุ่ม ACEI โดย ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่แตกต่างกันคือ การไอ ยากลุ่มนี้จะไม่มีอาการไอ

อ้างอิง[แก้]