เซฟทีโซล

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
เซฟทีโซล
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.113.941
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

เซฟทีโซล (อังกฤษ: Ceftezole)