เซฟพิราไมด์

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
เซฟพิราไมด์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

เซฟพิราไมด์ (อังกฤษ: Cefpiramide)