ข้ามไปเนื้อหา

สิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจน (อังกฤษ: anaerobic organism, anaerobe) คือสิ่งมีชีวิตชนิดใด ก็ตาม ที่มีชีวิตอยู่และเติบโตได้โดยไม่ต้องการออกซิเจน บางชนิดอาจได้รับผลเสียหรือถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อได้รับออกซิเจน