เภสัชวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เภสัชวิทยา (อังกฤษ: Pharmacology) เป็นสาขาหนึ่งของเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยากับสิ่งมีชีวิต