สถานีย่อย:เภสัชกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานีย่อย
เภสัชกรรม
  โครงการวิกิเภสัชกรรม   การจัดระดับบทความเภสัชกรรม   ขอบข่ายและรางวัล   วิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
  เภสัชเคมี   เภสัชวิทยา   เภสัชเวท
และสมุนไพร
   


"เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปจัดการการศึกษาวิชาแพทย์ และ วิชาผดุงครรภ์และพยาบาล ได้สักหน่อย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถก็ทรงมีพระดำริว่า ตามกรมกองทหารบกมีแพทย์ประจำหน่วยพยาบาลอยู่แล้ว และยังจะได้เพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆ แต่ทางเภสัชกรรมนั้น ยังไม่มีผู้ใดได้เรียนและได้รับการอบรมไปประจำตามที่จำหน่ายยาเลย ควรตั้งโรงเรียนปรุงยาขึ้นอีกแขนงหนึ่ง ข้าพเจ้าเห็นด้วย จึงได้จัดตั้งโรงเรียนปรุงยาขึ้น สอนวิชารากฐานร่วมกันไปกับกับนักเรียนแพทย์ แล้วไปแยกกัน ทางฝ่ายแพทย์ปรุงยาก็ไปเรียนเภสัชศาสตร์ และฝึกหัดทางเภสัชกรรม..."

สถานีย่อยเภสัชกรรม

ยินดีต้อนรับสู่สารานุกรมเภสัชกรรม ประตูสู่บทความทางเภสัชกรรมและยารอบตัวเรา

สารบัญสถานีย่อย: ปฐมบทบทความแนะนำรู้หรือไม่?คุณช่วยเราได้!หัวข้อสำคัญสถานีย่อยที่เกี่ยวข้องโครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง: เภสัชกรรม (โครงการจัดตั้ง)

แก้ไข   

ปฐมบท


ไฟล์:CHALAK.jpg

เภสัชกรรม เป็นวิชาชีพทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย คิดค้น ปรุง จำหน่าย และบริหารจัดการยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทางเวชกรรม โดยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ รวมถึงการให้องค์ความรู้ในการใช้ยาแก่ประชาชน จึงต้องใช้ทักษะการปฏิบัติการทางเคมี และความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ควบคู่กัน เพื่อบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เภสัชกรรมถือเป็นวิชาชีพเก่าแก่ มีการพัฒนาการควบคู่กับการวิวัฒนาการของมนุษย์ในแต่และยุคสมัยมาโดยตลอด นับแต่ครั้งมนุษย์สั่งสมความรู้การบริบาลตนเองเบื้องต้น จนกระทั่งจดจำ และบันทึกเป็นตำรายาในเวลาต่อมา แต่เดิม เภสัชกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ ต่อมาได้มีการแยกความรู้ทางการแพทย์ออกเป็นหลายสาขา อาทิ เภสัชกรรม ทันตกรรม เวชกรรม พยาบาล สหเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยการศึกษาทางเภสัชกรรมก็ยังแบ่งออกอีกหลายสาขา ตามความหลากหลายของอาชีพ และการฝึกความชำนาญเฉพาะด้าน


แก้ไข   

บทความแนะนำ

แบคทีเรียดื้อยา (อังกฤษ: Antibiotic resistance) เป็นคำที่ใช้สื่อถึงแบคทีเรียที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนต่อฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นๆในอดีต ส่งผลให้การรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยานี้ทำได้ยากกว่าปกติ จึงจำเป็นต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมในการรักษา หรือต้องปรับเปลี่ยนแบบแผนการรักษาโดยใช้ยาทางเลือกรอง ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงกว่าปกติ และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือการเกิดพิษได้มากกว่าการรักษาด้วยสูตรการรักษามาตรฐาน

การเพิ่มขึ้นของการดื้อยาของแบคทีเรียนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อดื้อยาอย่างรุนแรงประมาณปีละ 700,000 – 1,000,000 คนต่อปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีจะมีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอย่างน้อย 2,000,000 คน และในจำนวนนี้มีผู้ที่ประสบความล้มเหลวในการรักษาและนำไปสู่การเสียชีวิตมากถึง 23,000 คนต่อปี ด้วยความรุนแรงแรงของปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรียนี้ ทำให้มีการเรียกร้องให้ประชาคมโลกกำหนดมาตรการการดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว จนได้เป็นข้อเสนอสำหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการดื้อต่อยาของจุลชีพ แต่การดำเนินงานดังกล่าวนั้นไม่อาจกระทำได้ในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากบางประเทศที่มีฐานะยากจนและมีระบบการสาธารณสุขที่อ่อนแอนั้นไม่อาจดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวได้เต็มที่ ทำให้กลุ่มประเทศดังกล่าวมีอุบัติการณ์การเกิดการดื้อยาของจุลชีพที่ค่อนข้างสูง อ่านต่อ...

แก้ไข   

สัญลักษณ์วิชาชีพ

แก้ไข   

รายชื่อ

แก้ไข   

สาขาวิชา

แก้ไข   

รู้หรือไม่?

แก้ไข   

คุณช่วยได้!


นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้ ในสารานุกรมเภสัชกรรม อย่าลังเล!

ดูเพิ่มเติมได้ ที่หน้าโครงการวิกิเภสัชกรรม

แก้ไข   

สถานีย่อยที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข   

โครงการวิกิที่เกี่ยวข้อง

ในสถานีย่อยเภสัชกรรมมีหน้าบริหารโครงการวิกิเพื่อบริหารบทความทางเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์โดยเฉพาะ คุณสามารถศึกษานโยบายโครงการ แนวทางการเขียนบทความ และช่วยเหลือ เข้าร่วมกับเราได้ที่โครงการวิกิเภสัชกรรม

แก้ไข   

เภสัชกรรมและเภสัชวิทยาในโครงการวิกิมีเดียอื่นๆ

เภสัชกรรม
wikt: วิกิพจนานุกรม
พจนานุกรมและอรรถาภิธานทางเภสัชกรรม
b: วิกิตำรา
ตำราและคู่มือเภสัชกรรม
q: วิกิคำคม
คำคม สุภาษิตเกี่ยวกับเภสัชกรรม
s: วิกิซอร์ซ
เอกสารต้นฉบับทางเภสัชกรรม
n: วิกิข่าว
ข่าวเกี่ยวกับเภสัชกรรม
commons:หน้าหลัก คอมมอนส์
สื่อเกี่ยวกับเภสัชกรรม


เภสัชวิทยา
wikt: วิกิพจนานุกรม
พจนานุกรมและอรรถาภิธานทางเภสัชวิทยา
b: วิกิตำรา
ตำราและคู่มือเภสัชวิทยา
q: วิกิคำคม
คำคม สุภาษิตเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
s: วิกิซอร์ซ
เอกสารต้นฉบับทางเภสัชวิทยา
n: วิกิข่าว
ข่าวเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
commons:หน้าหลัก คอมมอนส์
สื่อเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
แก้ไข   

หัวข้อสำคัญ

เภสัชศาสตร์

เภสัชวิทยา

วิชาชีพทางด้านสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ