เทลิโทรมัยซิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทลิโทรมัยซิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.208.206
สารานุกรมเภสัชกรรม

เทลิโทรมัยซิน (อังกฤษ: Telithromycin)