การปรับตัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปรับตัว (อังกฤษ: adaptation) อาจหมายถึง

  • การปรับตัว (จิตวิทยา) คือ พฤติกรรมปรับตัว ที่ใช้เปลี่ยนพฤติกรรม หรือใช้ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ บ่อยครั้งมักจะกำหนดว่า เป็นพฤติกรรมประเภทที่ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนกวนหรือที่ไม่สร้างสรรค์ให้ดีขึ้น
  • การปรับตัว (นิเวศวิทยา) คือ พฤติกรรมที่ส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อม กับการรอดชีวิตหรือความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของสัตว์