รางวัลโนเบลสาขาเคมี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญรางวัลโนเบล

รางวัลโนเบลสาขาเคมี (สวีเดน: Nobelpriset i kemi, อังกฤษ: Nobel Prize in Chemistry) เป็นรางวัลมอบโดยราชบัณฑิตยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนเป็นประจำทุกปีแก่นักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ของเคมี รางวัลนี้เป็นหนึ่งในห้ารางวัลโนเบลซึ่งก่อตั้งจากความประสงค์ของอัลเฟรด โนเบลใน ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) เพื่อมอบให้แก่ผู้อุทิศตนอย่างโดดเด่นในสาขาเคมี ฟิสิกส์ วรรณกรรม สันติภาพ และสรีรวิทยาหรือการแพทย์ มูลนิธิโนเบลเป็นผู้รับผิดชอบรางวัลนี้ และผู้มอบรางวัลคือคณะกรรมการโนเบลอันประกอบด้วยสมาชิก 5 คนที่เลือกโดยราชบัณฑิตยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน

รางวัลโนเบลสาขาเคมีครั้งแรกมอบในปี ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) แก่ยาโกบัส เฮนริกุส ฟานติฮุฟฟ์ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ "สำหรับการค้นพบกฎของพลศาสตร์เคมีและแรงดันออสโมติกในสารละลาย" การมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีที่สตอกโฮล์มเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตของอัลเฟรด โนเบล

รายนามผู้ได้รับรางวัล[แก้]

ตารางดังต่อไปนี้เป็นรายนามผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเรียงตามปีที่มอบรางวัล โดยเริ่มจากปี ค.ศ. 1901 เป็นต้นไป และใช้ข้อมูลพื้นฐานตามคณะกรรมการรางวัลโนเบล

พ.ศ. 2444–2453 (ค.ศ. 1901–1910)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2444
(1901)
ยาโกบัส เฮนริกุส ฟานติฮุฟฟ์ ยาโกบัส เฮนริกุส ฟานติฮุฟฟ์
(Jacobus Henricus van 't Hoff)
ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ "สำหรับการค้นพบกฎพลศาสตร์เคมีและแรงดันออสโมติกในสารละลาย"
2445
(1902)
เอมิล ฟิชเชอร์ แฮร์มันน์ เอมิล ฟิชเชอร์
(Hermann Emil Fischer)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับผลงานด้านการสังเคราะห์น้ำตาลและพิวรีน"
2446
(1903)
สวานเต ออกัส อาร์เรเนียส สวานเต ออกัส อาร์เรเนียส
(Svante August Arrhenius)
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน "สำหรับทฤษฎีการแตกตัว (dissociation) ของอิเล็กโทรไลต์"
2447
(1904)
วิลเลียม แรมเซย์ เซอร์ วิลเลียม แรมเซย์
(Sir William Ramsay)
 สหราชอาณาจักร "สำหรับการค้นพบแก๊สมีตระกูลในอากาศ และความพยายามจัดธาตุดังกล่าวลงในตารางธาตุ"
2448
(1905)
อดอล์ฟ ฟอน ไบเออร์ โยฮันน์ ฟรีดริก วิลเฮล์ม อดอล์ฟ ฟอน ไบเออร์
(Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับความก้าวหน้าด้านเคมีอินทรีย์และอุตสาหกรรมเคมี จากผลงานเรื่องสีย้อมจากวัตถุอินทรีย์และสารประกอบไฮโดรอะโรมาติก"
2449
(1906)
อ็องรี มัวซ็อง อ็องรี มัวซ็อง
(Henri Moissan)
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส "สำหรับการวิจัยและแยกธาตุฟลูออรีนออกจากสารประกอบ และสำหรับเตาไฟฟ้า (electric arc furnace, EAF) อันตั้งตามชื่อของท่าน"
2450
(1907)
เอดูอาร์ด บุคเนอร์ เอดูอาร์ด บุชเนอร์
(Eduard Buchner)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับงานวิจัยทางชีวเคมีและการค้นพบกระบวนการหมักแบบไม่ใช้เซลล์"
2451
(1908)
เออร์เนสต์ รูเทอร์ฟอร์ด เออร์เนสต์ รูเทอร์ฟอร์ด
(Ernest Rutherford)
 สหราชอาณาจักร
 นิวซีแลนด์
"สำหรับการวิจัยการสลายตัวของธาตุเคมี และศาสตร์เคมีด้านสารกัมมันตรังสี"
2452
(1909)
วิลเฮล์ม โอสท์วัลด์ วิลเฮล์ม โอสท์วัลด์
(Wilhelm Ostwald)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับผลงานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา และการวิจัยที่นำไปสู่หลักการพื้นฐานในเรื่องสมดุลเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี"
2453
(1910)
อ็อตโต วัลลัค อ็อตโต วัลลัค
(Otto Wallach)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับงานริเริ่มเรื่องสารประกอบอะลิไซคลิก (alicyclic compounds) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์เคมีอินทรีย์และอุตสาหกรรมเคมี"

พ.ศ. 2454–2463 (ค.ศ. 1911–1920)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2454
(1911)
มารี กูรี มารี กูรี
(Maria Skłodowska-Curie)
 โปแลนด์
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
"สำหรับการค้นพบธาตุเรเดียมและพอโลเนียม โดยการทำให้เรเดียมแตกสลาย รวมทั้งการศึกษาธรรมชาติและสารประกอบของธาตุดังกล่าว"
2455
(1912)
วิกตอร์ กรีญาร์ วิกตอร์ กรีญาร์
(Victor Grignard)
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส "สำหรับการค้นพบกริกนาร์ดรีเอเจนต์ (Grignard reagent) ทำให้ศาสตร์เคมีอินทรีย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว"
พอล ซาบาจีร์ ปอล ซาบัตเย
(Paul Sabatier)
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส "สำหรับการคิดค้นกระบวนการไฮโดรจีเนชันสารประกอบอินทรีย์จากโลหะที่สลายตัวโดยละเอียด"
2456
(1913)
อัลเฟรด แวร์เนอร์ อัลเฟรด แวร์เนอร์
(Alfred Werner)
ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "สำหรับผลงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างพันธะของอะตอมในโมเลกุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์เคมีอนินทรีย์"
2457
(1914)
ธีโอดอร์ วิลเลียม ริชาร์ดส์ ธีโอดอร์ วิลเลียม ริชาร์ดส์
(Theodore William Richards)
 สหรัฐอเมริกา "สำหรับผลงานการตรวจวัดน้ำหนักอะตอมของธาตุจำนวนมาก"
2458
(1915)
ริชาร์ด มาร์ติน วิลล์ชเท็ทเทอร์ ริชาร์ด มาร์ติน วิลล์ชเท็ทเทอร์
(Richard Martin Willstätter)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับผลงานค้นคว้าด้านรงควัตถุในพืช โดยเฉพาะคลอโรฟิลล์"
2459
(1916)
ไม่มีการมอบรางวัล
2460
(1917)
ไม่มีการมอบรางวัล
2461
(1918)
ฟริตซ์ ฮาเบอร์ ฟริตซ์ ฮาเบอร์
(Fritz Haber)
 จักรวรรดิเยอรมัน "สำหรับการค้นพบวิธีการสังเคราะห์แอมโมเนีย"
2462
(1919)
ไม่มีการมอบรางวัล
2463
(1920)
ฟริตซ์ ฮาเบอร์ วัลเทอร์ แฮร์มันน์ แนร์นสท์
(Walther Hermann Nernst)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับผลงานด้านอุณหพลศาสตร์"

พ.ศ. 2464–2473 (ค.ศ. 1921–1930)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2464
(1921)
เฟรเดอริก ซอดดี เฟรเดอริก ซอดดี
(Frederick Soddy)
 สหราชอาณาจักร "สำหรับผลงานด้านสารกัมมันตรังสีและงานวิจัยเรื่องไอโซโทป"
2465
(1922)
ฟรานซิส วิลเลียม แอสตัน ฟรานซิส วิลเลียม แอสตัน
(Francis William Aston)
 สหราชอาณาจักร "สำหรับการค้นพบไอโซโทปของธาตุที่ไม่ใช่ธาตุกัมมันตรังสีจำนวนมาก และการคิดค้นกฎของเลขจำนวนเต็ม"
2466
(1923)
ฟริตซ์ เพรเกิล ฟริตซ์ เพรเกิล
(Fritz Pregl)
 ออสเตรีย "สำหรับการคิดค้นวิธีการวิเคราะห์ไมโคร (microanalysis) สำหรับสารอินทรีย์"
2467
(1924)
ไม่มีการมอบรางวัล
2468
(1925)
ริชาร์ด อดอล์ฟ ซิกมอนดี ริชาร์ด อดอล์ฟ ซิกมอนดี
(Richard Adolf Zsigmondy)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการสาธิตเรื่องธรรมชาติของสารละลายคอลลอยด์และวิธีที่ใช้ในการสาธิต อันเป็นรากฐานสำคัญของเคมีคอลลอยด์สมัยใหม่"
2469
(1926)
เทออดอร์ สเวดแบร์ย เทออดอร์ สเวดแบร์ย
(Theodor Svedberg)
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน "สำหรับผลงานด้านระบบกระจายตัว (disperse systems) (ประกอบด้วยสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย)"
2470
(1927)
ไฮน์ริช อ็อตโต วีลันด์ ไฮน์ริช อ็อตโต วีลันด์
(Heinrich Otto Wieland)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการวิจัยเรื่องกรดน้ำดีและสสารที่เกี่ยวข้อง"
2471
(1928)
อดอล์ฟ อ็อตโต ไรน์โฮลด์ วินเดาส์ อดอล์ฟ อ็อตโต ไรน์โฮลด์ วินเดาส์
(Adolf Otto Reinhold Windaus)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับสเตอรอลและความเชื่อมโยงระหว่างสารดังกล่าวกับวิตามิน"
2472
(1929)
อาร์เธอร์ แฮร์เดน อาร์เธอร์ ฮาร์เดน
(Arthur Harden)
 สหราชอาณาจักร "สำหรับการศึกษาเรื่องการหมักน้ำตาลและเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว"
ฮันส์ ฟอน ออยเลอร์-เชลพิน ฮันส์ ฟอน ออยเลอร์-เชลปิน
(Hans von Euler-Chelpin)
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน
2473
(1930)
ฮันส์ ฟิชเชอร์ ฮันส์ ฟิชเชอร์
(Hans Fischer)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการวิจัยส่วนประกอบของเฮมีน (haemin) และคลอโรฟิลล์ โดยเฉพาะการสังเคราะห์เฮมีน"

พ.ศ. 2474–2483 (ค.ศ. 1931–1940)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2474
(1931)
Carl Bosch.jpg คาร์ล โบช
(Carl Bosch)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for their contributions to chemical high pressure methods"
Bergius.jpg ฟรีดริก แบร์กิอุส
(Friedrich Bergius)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
2475
(1932)
Langmuir.jpg Irving Langmuir  สหรัฐอเมริกา "สำหรับผลงานในด้านเคมีพื้นผิว (surface chemistry)"
2476
(1933)
ไม่มีการมอบรางวัล
2477
(1934)
Urey.jpg แฮโรลด์ เคลย์ตัน ยูเร(Harold Clayton Urey)  สหรัฐอเมริกา "สำหรับการค้นพบไฮโดรเจนหนัก" (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ ดิวเทอเรียม)
2478
(1935)
Joliot-fred.jpg เฟรเดริก ฌอลีโย-กูว์รี (Frédéric Joliot-Curie) ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส "สำหรับผลงานการสังเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใหม่"
Joliot-curie.jpg อีแรน ฌอลีโย-กูว์รี (Irène Joliot-Curie) ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
2479
(1936)
Debye100.jpg Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ "for his work on molecular structure through investigations on dipole moments and the diffraction of X-rays and electrons in gases"
2480
(1937)
Norman Haworth.jpg นอร์แมน ฮาวเวิร์ธ (Norman Haworth)  สหราชอาณาจักร "สำหรับผลงานด้านการศึกษาคาร์โบไฮเดรตและวิตามินซี"
Paul Karrer.jpg เพาล์ คาร์เรอร์ (Paul Karrer) ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "สำหรับผลงานด้านการศึกษาแคโรทีนอยด์ ฟลาวิน วิตามินเอ และวิตามินบี 2"
2481
(1938)
Richard Kuhn ETH-Bib Dia 248-065.jpg ริชาร์ด คูห์น(Richard Kuhn)  เยอรมนี "สำหรับผลงานด้านการศึกษาแคโรทีนอยด์และวิตามิน"
2482
(1939)
A. Butenandt 1921.jpg อดอล์ฟ บูเทนันต์  เยอรมนี "สำหรับผลงานด้านการศึกษาฮอร์โมนเพศ"
Leopold Ruzicka ETH-Bib Portr 00239.jpg เลโอโปลด์ รูซิคกา ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "สำหรับผลงานด้านพอลิเมทิลีนและเทอร์พีนชั้นสูง"
2483
(1940)
ไม่มีการมอบรางวัล

พ.ศ. 2484–2493 (ค.ศ. 1941–1950)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2484
(1941)
ไม่มีการมอบรางวัล
2485
(1942)
ไม่มีการมอบรางวัล
2486
(1943)
George de Hevesy.jpg George de Hevesy  ฮังการี "for his work on the use of isotopes as tracers to study chemical processes"
2487
(1944)
Bundesarchiv Bild 183-46019-0001, Otto Hahn.jpg ออทโท ฮาห์น (Otto Hahn)  เยอรมนี "for his discovery of the fission of heavy nuclei"
2488
(1945)
Virtanen.jpg Artturi Ilmari Virtanen ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ "for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry, especially for his fodder preservation method"
2489
(1946)
James Batcheller Sumner.jpg เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์ ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการค้นพบว่าเอนไซม์สามารถตกผลึกได้"
John Howard Northrop.jpg จอห์น โฮเวิร์ด นอร์ทรอป ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการเตรียมเอนไซม์และโปรตีนไวรัสในรูปบริสุทธิ์"
Wendell Meredith Stanley.jpg เวนเดล เมเรดิธ สแตนลีย์ ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2490
(1947)
Robert Robinson organic chemist.jpg Sir Robert Robinson  สหราชอาณาจักร "for his investigations on plant products, especially the alkaloids"
2491
(1948)
Arne Tiselius.jpg Arne Wilhelm Kaurin Tiselius ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน "for his research on electrophoresis and adsorption analysis"
2492
(1949)
William Francis Giauque ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his contributions in the field of chemical thermodynamics"
2493
(1950)
Otto Paul Hermann Diels.jpg ออทโท ดีลส์
(Otto Diels)
ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการค้นพบและพัฒนาปฏิกิริยาดีลส์–อัลเดอร์"
Kurt Alder Nobel.jpg คูร์ท อัลเดอร์ (Kurt Alder) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี

พ.ศ. 2494–2503 (ค.ศ. 1951–1960)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2494
(1951)
Mcmillan postcard.jpg Edwin Mattison McMillan ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their discoveries in the chemistry of transuranium elements"
Glenn Seaborg 1964.jpg Glenn Theodore Seaborg ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2495
(1952)
Archer John Porter Martin Nobel.jpg อาร์เชอร์ มาร์ติน  สหราชอาณาจักร "สำหรับการคิดค้นวิธีโครมาโทกราฟีแบบแบ่งส่วน"
Richard Laurence Millington Synge.jpg ริชาร์ด ลอเรนซ์ มิลลิงตัน ซิงจ์  สหราชอาณาจักร
2496
(1953)
Hermann Staudinger.jpg แฮร์มันน์ ชเทาดิงเงอร์(Hermann Staudinger) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for his discoveries in the field of macromolecular chemistry"
2497
(1954)
Pauling.jpg Linus Carl Pauling ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his research into the nature of the chemical bond"
2498
(1955)
Vincent du Vigneaud ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his work on sulphur compounds, especially the first synthesis of a polypeptide hormone"
2499
(1956)
Cyril Norman Hinshelwood Nobel.jpg Sir Cyril Norman Hinshelwood  สหราชอาณาจักร "for their research into the mechanism of chemical reactions"
Nikolay Semyonov Nobel.jpg Nikolay Nikolaevich Semenov (Никола́й Никола́евич Семёнов) ธงของสหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
2500
(1957)
Alexander Todd Nobel.jpg Sir Alexander Todd  สหราชอาณาจักร "for his work on nucleotides and nucleotide co-enzymes"
2501
(1958)
Frederick Sanger2.jpg Frederick Sanger  สหราชอาณาจักร "สำหรับผลงานเรื่องโครงสร้างของโปรตีน โดยเฉพาะอินซูลิน"
2502
(1959)
Heyrovsky Jaroslav crop.jpg ยาโรสลาฟ เฮย์รอฟสกี ธงของเชโกสโลวาเกีย เชโกสโลวาเกีย "สำหรับการค้นพบและพัฒนาวิธีวิเคราะห์โพลาโรกราฟี"
2503
(1960)
Willard Frank Libby ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับผลงานวิธีการนำคาร์บอน-14 มาใช้ระบุอายุ"

พ.ศ. 2504–2513 (ค.ศ. 1961–1970)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2504
(1961)
Melvin Calvin.jpg เมลวิน แคลวิน ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการวิจัยการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช"
2505
(1962)
Max Perutz.jpg มักซ์ เพอรุตซ์  สหราชอาณาจักร "สำหรับการศึกษาโครงสร้างของไมโยโกลบิน"
John Kendrew Nobel.jpg จอห์น เคนดรูว์  สหราชอาณาจักร
2506
(1963)
Karl Ziegler Nobel.jpg คาร์ล ซีกเลอร์ ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "สำหรับการค้นพบเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชั้นสูง"
Giulio Natta Nobel.jpg จูลีโย นัตตา  อิตาลี
2507
(1964)
Dorothy Crowfoot Hodgkin  สหราชอาณาจักร "for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances"
2508
(1965)
Robert Burns Woodward portrait.jpg Robert Burns Woodward ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his achievements in organic synthesis"
2509
(1966)
Mulliken,Robert 1929 Chicago.jpg Robert Sanderson Mulliken ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his work concerning chemical bonds and the electronic structure of molecules"
2510
(1967)
Eigen,Manfred 1996 Göttingen.jpg มันเฟร็ด ไอเก่น(Manfred Eigen) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equilibrium by means of very short pulses of energy"
Ronald George Wreyford Norrish.jpg Ronald George Wreyford Norrish  สหราชอาณาจักร
George Porter Nobel.jpg George Porter  สหราชอาณาจักร
2511
(1968)
Onsager 1968.jpg Lars Onsager ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for the discovery of the reciprocal relations bearing his name"
2512
(1969)
Derek Harold Richard Barton  สหราชอาณาจักร "for their contributions to the development of the concept of conformation"
Odd Hassel.jpg Odd Hassel ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
2513
(1970)
Luisfedericoleloir.jpg Luis F. Leloir  อาร์เจนตินา "for his discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates"

พ.ศ. 2514–2523 (ค.ศ. 1971–1980)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2514
(1971)
Herzberg,Gerhard 1952 London.jpg Gerhard Herzberg ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา "for his contributions to electronic structure and the geometry of molecules, particularly free radicals"
2515
(1972)
Christian B. Anfinsen, NIH portrait, 1969.jpg Christian B. Anfinsen ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid sequence and the biologically active conformation"
Stanford Moore ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule"
William H. Stein ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2516
(1973)
แอร์นส์ท อ็อตโต ฟิชเชอร์(Ernst Otto Fischer) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds"
Geoffrey Wilkinson (ca. 1976).jpg Geoffrey Wilkinson  สหราชอาณาจักร
2517
(1974)
Paul J. Flory ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his fundamental work, both theoretical and experimental, in the physical chemistry of macromolecules"
2518
(1975)
John Warcup Cornforth ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 สหราชอาณาจักร
"for his work on the stereochemistry of enzyme-catalyzed reactions"
Vladimir Prelog ETH-Bib Portr 00214.jpg Vladimir Prelog ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "for his research into the stereochemistry of organic molecules and reactions"
2519
(1976)
William n lipscomb jr.jpg William Nunn Lipscomb, Jr. ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his studies on the structure of boranes illuminating problems of chemical bonding"
2520
(1977)
Ilya Prigogine  เบลเยียม "for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative structures"
2521
(1978)
Peter D. Mitchell  สหราชอาณาจักร "for his contribution to the understanding of biological energy transfer through the formulation of the chemiosmotic theory"
2522
(1979)
Herbert C. Brown ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการใช้สารประกอบโบรอนและฟอสฟอรัสเป็นตัวทำปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ทางอินทรีย์"
เกออร์ก วิททิก ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
2523
(1980)
Paul Berg in 1980.jpg พอล เบิร์ก(Paul Berg) ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA"
WalterGilbert2.jpg Walter Gilbert ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids"
Frederick Sanger2.jpg Frederick Sanger  สหราชอาณาจักร

พ.ศ. 2524–2533 (ค.ศ. 1981–1990)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2524
(1981)
เคนอิจิ ฟุกุอิ(Kenichi Fukui, 福井謙一) ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น "for their theories concerning the course of chemical reactions"
Roald Hoffmann.jpg Roald Hoffmann ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2525
(1982)
Aaron Klug 1979.jpg Aaron Klug  แอฟริกาใต้
 สหราชอาณาจักร
"for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of biologically important nucleic acid-protein complexes"
2526
(1983)
Henry Taube ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his work on the mechanisms of electron transfer reactions"
2527
(1984)
Robert Bruce Merrifield ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his development of methodology for chemical synthesis on a solid matrix"
2528
(1985)
Herbert Hauptman - UB 2009.jpg Herbert A. Hauptman ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their achievements in developing direct methods for the determination of crystal structures"
Jerome Karle.jpg Jerome Karle ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2529
(1986)
Herschbach cropped.JPG Dudley R. Herschbach ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes"
Yuan T. Lee 1-1.jpg Yuan T. Lee (李遠哲) ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
John C. Polanyi ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา
2530
(1987)
Donald J. Cram ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their development and use of molecules with structure-specific interactions of high selectivity"
Bundesarchiv B 145 Bild-F088117-0003, Jean-Marie Lehn.jpg Jean-Marie Lehn ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
Charles J. Pedersen ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2531
(1988)
โยฮันน์ ไดเซนโฮเฟอร์(Johann Deisenhofer) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for their determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre"
Robert Huber.JPG โรแบร์ท ฮูเบอร์(Robert Huber) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
ฮาร์ทมุท มิเคล(Hartmut Michel) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
2532
(1989)
Sidney Altman crop.jpg Sidney Altman ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
"for their discovery of catalytic properties of RNA"
Thomas r. cech.jpg Thomas R. Cech ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2533
(1990)
E.J.Coreyx240.jpg Elias James Corey ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his development of the theory and methodology of organic synthesis"

พ.ศ. 2534–2543 (ค.ศ. 1991–2000)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2534
(1991)
Richard R Ernst.jpg ริชาร์ด แอร์นส์ท(Richard R. Ernst) ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "for his contributions to the development of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy"
2535
(1992)
Prof. Dr. Rudolph A. Marcus.jpg Rudolph A. Marcus ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems"
2536
(1993)
Kary Mullis.jpg Kary B. Mullis ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his invention of the polymerase chain reaction (PCR) method"
Michael Smith ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา "for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies"
2537
(1994)
Oláh György előadása 8299.jpg George A. Olah ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his contribution to carbocation chemistry"
2538
(1995)
Paul Crutzen.jpg Paul J. Crutzen ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ "for their work in atmospheric chemistry, in particular ozone depletion"
Mario Molina 1c389 8387.jpg Mario J. Molina ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก
F. Sherwood Rowland.jpg F. Sherwood Rowland ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2539
(1996)
Robert Curl crop 2009 CHAO.jpg Robert Curl ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their discovery of fullerenes"
Harold Kroto 1c389 8471.sweden.jpg Sir Harold Kroto  สหราชอาณาจักร
Richard Smalley.jpg Richard Smalley ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2540
(1997)
Paul D. Boyer ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate"
John E. Walker  สหราชอาณาจักร
Skou2008crop.jpg Jens C. Skou ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก "for his discovery of an ion-transporting enzyme, Na+/K+-ATPase"
2541
(1998)
Walter Kohn.jpg Walter Kohn ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his development of the density functional theory"
John Anthony Pople.png John A. Pople  สหราชอาณาจักร "for his development of computational methods in quantum chemistry"
2542
(1999)
Ahmed Zewail.jpg Ahmed H. Zewail (أحمد زويل)  อียิปต์
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
"for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy"
2543
(2000)
Heeger, Alan J. (1936).jpg Alan J. Heeger ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their discovery and development of conductive polymers"
Alan MacDiarmid 2005.017.004e crop.tif Alan G MacDiarmid  นิวซีแลนด์
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
Hideki Shirakawa (白川英樹) ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2544–2553 (ค.ศ. 2001–2010)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2544
(2001)
William S. Knowles ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their work on chirally catalysed hydrogenation reactions"
Noyori small.jpg Ryoji Noyori (野依良治) ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
K. Barry Sharpless ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his work on chirally catalysed oxidation reactions" see Sharpless asymmetric dihydroxylation
2545
(2002)
John B Fenn01.jpg John B. Fenn ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules"
Koichi Tanaka (田中耕一) ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
Kurt-Wuethrich.jpg คัวร์ท วืทริช(Kurt Wüthrich) ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ "for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in solution"
2546
(2003)
Peter Agre.jpg Peter Agre ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for the discovery of water channels"
Roderick MacKinnon, M.D..jpg Roderick MacKinnon ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for structural and mechanistic studies of ion channels"
2547
(2004)
Flickr - Government Press Office (GPO) - Nobel Laureate Aaron Ciechanover.jpg Aaron Ciechanover  อิสราเอล "for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"
Flickr - Government Press Office (GPO) - Nobel Laureate Avram Hershko.jpg Avram Hershko  อิสราเอล
Nobel2004chemistrylaurets-Rose.jpg Irwin Rose ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2548
(2005)
Robert Grubbs.jpg Robert Grubbs ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for the development of the metathesis method in organic synthesis"
R. Schrock 2012b.jpg Richard Schrock ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
Yves Chauvin ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
2549
(2006)
Roger.Kornberg.JPG Roger D. Kornberg ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for his studies of the molecular basis of eukaryotic transcription"
2550
(2007)
Prof Ertl-Portrait.jpg แกร์ฮาร์ด แอร์ทึล(Gerhard Ertl) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี "for his studies of chemical processes on solid surfaces"
2551
(2008)
Martin Chalfie-press conference Dec 07th, 2008-4.jpg Martin Chalfie ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"[1]
Osamu Shimomura-press conference Dec 06th, 2008-2.jpg Osamu Shimomura ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น[2][3][4][5][6]
Roger Tsien-press conference Dec 07th, 2008-2.jpg Roger Y. Tsien ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2552
(2009)
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-08.jpg Venkatraman Ramakrishnan  สหราชอาณาจักร "for studies of the structure and function of the ribosome"[7]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-10.jpg Thomas A. Steitz ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
Ada Yonath 2013 January CHF.jpg Ada E. Yonath  อิสราเอล
2553
(2010)
Richard F. Heck2010.jpg Richard F. Heck  สหรัฐอเมริกา "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis"[8]
Ei-ichi Negishi 3.jpg Ei-ichi Negishi  สหรัฐอเมริกา
Suzuki Akira 1-2.jpg Akira Suzuki  ญี่ปุ่น

พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน (ค.ศ. 2011–ปัจจุบัน)[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ภาพ ชื่อ ประเทศ ได้รับรางวัลในฐานะ
2554
(2011)
แดน เชชท์มัน แดน เชชท์มัน
(Dan Shechtman)
 อิสราเอล "สำหรับการค้นพบควอซีคริสตัล (quasicrystal)" [9]
2555
(2012)
โรเบิร์ต เลฟโควิตซ์ โรเบิร์ต เลฟโควิตซ์
(Robert Lefkowitz)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการศึกษาหน่วยรับความรู้สึกคู่จีโปรตีน (G-protein-coupled receptors)"[10]
ไบรอัน โคบิลก้า ไบรอัน โคบิลก้า
(Brian Kobilka)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2556
(2013)
มาร์ติน คาร์พลุส มาร์ติน คาร์พลุส
(Martin Karplus)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
 ออสเตรีย
"สำหรับการพัฒนาแบบจำลองมัลติสเกล (multiscale modeling) ของระบบเชิงเคมีที่ซับซ้อน"[11] (พัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนได้)
ไมเคิล เลวิตต์ ไมเคิล เลวิตต์
(Michael Levitt)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
 สหราชอาณาจักร
 อิสราเอล[12]
อารีห์ วอร์เชล อารีห์ วอร์เชล
(Arieh Warshel)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
 อิสราเอล
2557
(2014)
เอริค เบตซิก เอริค เบตซิก
(Eric Betzig)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา "สำหรับการพัฒนากล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์ความละเอียดสูง"[13]
ชเทฟาน เฮ็ล ชเทฟาน เฮ็ล
(Stefan W. Hell)
 เยอรมนี
วิลเลียม อี. มัวร์เนอร์ วิลเลียม อี. มัวร์เนอร์
(William E. Moerner)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2558
(2015)
Tomas Lindahl 0209.jpg โทมัส ลินดาห์ล
(Tomas Lindahl)
ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน
 สหราชอาณาจักร
"สำหรับการศึกษากลไกการซ่อมแซมดีเอ็นเอ"[14]
Paul L. Modrich 0151.jpg พอล แอล. มอดริช
(Paul L. Modrich)
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
Aziz Sancar 0176.jpg อะซิซ แซนคาร์
(Aziz Sancar)
 ตุรกี
ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง[แก้]

 1. "The Nobel Prize in Chemistry 2008". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2008-10-08. 
 2. "The Nobel Prize in Chemistry 2008-Press Release". Nobelprize.org. 2008-10-08. สืบค้นเมื่อ 2008-10-08. 
 3. [1]
 4. [2]
 5. 1 Japanese, 2 Americans win Nobel chemistry prize Associated Press
 6. Two Americans, one Japanese win 2008 chemistry Nobel reuters
 7. "The Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2010-02-08. 
 8. "The Nobel Prize in Chemistry 2010". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2009-10-06. 
 9. "The Nobel Prize in Chemistry 2011". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2011-10-05. 
 10. [3]
 11. "The Nobel Prize in Chemistry 2013". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2013-10-09. 
 12. 3 Jewish professors -- two of them Israeli -- share 2013 Nobel Prize in chemistry | The Times of Israel
 13. "The Nobel Prize in Chemistry 2014". Nobelprize.org. สืบค้นเมื่อ 2014-10-08. 
 14. The Nobel Prize in Chemistry 2015

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]