อีพิซิลลิน

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
อีพิซิลลิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.043.623
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

อีพิซิลลิน (Epicillin)