ATC รหัส M

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยากลุ่ม ATC รหัส M ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculo-skeletal system) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิง[แก้]