ผู้ใช้:Xiengyod/ตัวอย่างรูปแบบบทความธงที่ควรลบ 1

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

ตัวอย่างนี้คัดลอกจากหน้า ธงประเภทต่างๆที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา รุ่นเมื่อ 20:50, 11 กุมภาพันธ์ 2551 สร้างโดย ธ.ธง คนนิยม (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก)

นี่คือรายชื่อธงชาติ ที่ใช้ใน หรือ ที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งของ สหรัฐอเมริกา.

ธงชาติ[edit]

แม่แบบ:หัวข้อหลัก

ประวัติความเป็นมาในด้านการออกแบบ[edit]

ตั้งแต่ พ.ศ.2361, ดาวสำหรับรัฐใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาบนผืนธงชาติ เมื่อ 4 กรกฎาคม โดยในขณะนั้น รัฐต่างๆได้เข้ามาร่วมทีหลัง. ในปีนั้นหลายรัฐได้เข้าร่วม, ทำให้จำนวนดาวบนธงชาติเพิ่มขึ้นตามส่วน; ตัวอย่างคำแถลงที่เป็นทางการ พ.ศ.2333, เมื่อ5รัฐได้เข้าร่วมในช่วงเวลา1ปี คือ (รัฐนอร์ทดาโคตา, รัฐเซาท์ดาโคตา, รัฐมอนแทนา, และ รัฐวอชิงตัน ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2332) และ รัฐไอดาโฮ เมื่อ 3 กรกฎาคม, พ.ศ.2333). เมื่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีหัวข้อตัวอย่างที่มีความเหมือนกันเพียงอย่างเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพิจารณาแก้ไขแบบธงชาติเมื่อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2320, นอกจากการเปลี่ยนรูปแบบ เมื่อ พ.ศ. 2338 และ พ.ศ.2361, ในขณะนั้นได้ใช้ธง 15 ริ้ว และ ได้หวนกลับมาใช้ธง 13 ริ้ว, อีกครั้งหนึ่ง.

รูปแบบเป็นที่แน่นอน ดาวบนธงไม่ได้มีการจำแนกดาว เมื่อถึง พ.ศ. 2455, และ เป็นที่แน่นอน สีบนธงไม่ได้มีการจำแนกสี เมื่อถึง พ.ศ. 2477, ส่วนมากประวัติความเป็นมาของธงชาติสหรัฐอเมริกา ที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ เป็นแบบธงชาติที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ.

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ประวัติความเป็นมาของธงชาติแบบอื่นๆ[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงชาติแบบอื่นๆทีใช้ในอนาคต[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงชาติแบบอื่นๆที่ทำปลอมขึ้นมาใช้[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery


ธงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงทหาร[edit]

แม่แบบ:หัวข้อหลัก แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงประจำรัฐ[edit]

แม่แบบ:หัวข้อหลัก As examples, here are the four highest-rated flags in terms of design quality, according to a 2001 survey by the North American Vexillological Association (NAVA).[1]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

Insular area flags[edit]

The U.S. national flag is the official flag for all islands, atolls, and reefs comprising the United States Minor Outlying Islands. However, unofficial flags are in use on 5 of these 9 insular areas:

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

Source:

ธงประจำเมือง[edit]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: [[City flags: United States on Wikimedia Commons|City flags: United States on Wikimedia Commons]]

In 2004, NAVA conducted a survey to rank 150 U.S. city flags in terms of design quality.[2] Here are the top 8 city flags as ranked and their mean ratings on the survey's 10-point scale: แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงเรือประเภทต่างๆ[edit]

แม่แบบ:หัวข้อหลัก แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงของชนกลุ่มน้อนในสหรัฐอเมริกา (ธงชนเผ่าพื้นเมือง)[edit]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: [[Flags of Native Americans in the United States on Wikimedia Commons]]

แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงชาติสมัยสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา[edit]

แม่แบบ:หัวข้อหลัก แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ประวัติความเป็นมาของธงชาติ[edit]

แม่แบบ:Sectstub

ธงชาติสมัยปฎิวัติอเมริกา[edit]

แม่แบบ:หังข้อหลัก แม่แบบ:Begin flag gallery

แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry

แม่แบบ:End flag gallery

ธงประจำรัฐแบบอื่นๆ[edit]

แม่แบบ:Begin flag gallery

แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry

แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry

แม่แบบ:Flag entry

แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงแบบอื่นๆ ที่ดัดแปลงจากธงชาติสหรัฐ[edit]

แม่แบบ:Sectstub แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ธงชาติต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกับธงชาติสหรัฐ[edit]

แม่แบบ:ดูเพิ่มเติม แม่แบบ:Begin flag gallery แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:New flag row แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:Flag entry แม่แบบ:End flag gallery

ดูเพิ่มเติม[edit]

แหล่งอ้างอิง[edit]