วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Tmc-thai.jpg
ชื่ออังกฤษThai Traditional Medicine College
อักษรย่อวพท.(TMC)
ที่อยู่เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันก่อตั้ง25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ผู้อำนวยการนางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
สีประจำคณะ███
สัญลักษณ์ดอกปีบ
เว็บไซต์http://www.tmc.rmutt.ac.th/

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อังกฤษ : Thai Traditional Medicine College) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อดำเนินการเรียนการสอนขึ้นในสถานศึกษาของรัฐเป็นแห่งแรก[1]
  • พ.ศ. 2544 ได้มีการเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรค[2]
  • พ.ศ. 2547 ได้ขยายเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง) ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
  • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตรดังนี้

หน่วยงานภายในสังกัด[แก้]

  1. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี
  2. บัวสปา
  3. โรงงานผลิตยา
  4. ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

  1. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (2549-2554)
  2. นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ (2554-ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]