รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ตรากระทรวงคมนาคม.png
ตรากระทรวง
อาคม.jpeg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระยาวงษานุประพัทธ์
สถาปนา พ.ศ. 2455
เว็บไซต์ Ministry of Transport

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

กระทรวงโยธาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2454)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 20 มีนาคม พ.ศ. 2436
2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2436 25 สิงหาคม พ.ศ. 2441
3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 26 สิงหาคม พ.ศ. 2441 18 กันยายน พ.ศ. 2443
4 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
(หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)
19 กันยายน พ.ศ. 2443 1 กันยายน พ.ศ. 2444
5
(2)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2 กันยายน พ.ศ. 2444 12 มิถุนายน พ.ศ. 2450
6
(1,2)
พระยาสุริยานุวัตร
(เกิด บุนนาค)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2450
(รักษาราชการแทน)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2451
7 เจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2451 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
8 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 31 มีนาคม พ.ศ. 2455

กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2455 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
1 เมษายน พ.ศ. 2455 31 มีนาคม พ.ศ. 2468
2 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร
กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
1 เมษายน พ.ศ. 2469 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 พระยาโกมารกุลมนตรี.jpg พระยาโกมารกุลมนตรี
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
3 ตรากระทรวงคมนาคม.png พระสารสาสน์พลขันธ์
(ลอง สุนทานนท์)
29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5 PM1011.png พันเอก
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
5 PM1011.png พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
(เภา เพียรเลิศ)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
6 Sind Kamolnavin.gif พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7
(1)
หลวงเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(1)
Kuang.jpg นายพันตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2485 8 กันยายน พ.ศ. 2485
7
(2)
หลวงเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8
(2)
Kuang.jpg นายพันตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
9
(1)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9
(2)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(3)
Kuang.jpg นายพันตรี ควง อภัยวงศ์ 14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(3)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
9
(4)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
10 Kree Dejatiwong.jpg หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
11 Thong in 01.jpg ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12 ตรากระทรวงคมนาคม.png พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
14 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
15 ตรากระทรวงคมนาคม.png พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม
(เจริญ จันฉาย)
8 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16 Devhasdin-P1.JPG พลเอก พระยาเทพหัสดิน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 11 มกราคม พ.ศ. 2494
17 ตรากระทรวงคมนาคม.png ปฐม โพธิ์แก้ว 11 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
18 สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ.jpg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
19 ฟื้น ฤทธาคนี.png พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 25 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
13
(2)
Munee maha.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 25 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
20 บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
9
(5)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
21
(1-3)
ตรากระทรวงคมนาคม.png พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ 28-30 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
22 ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(4)
ตรากระทรวงคมนาคม.png พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23 ตรากระทรวงคมนาคม.png พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24 เชาวน์ ณ ศีลวันต์.jpg เชาวน์ ณ ศิลวันต์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25 ท่านสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์.jpg สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 37,38 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
28 Thanpuying Lursakdi.jpg เลอศักดิ์ สมบัติศิริ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
29 ตรากระทรวงคมนาคม.png พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30 ตรากระทรวงคมนาคม.png สมพร บุณยคุปต์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
31 ตรากระทรวงคมนาคม.png พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg บรรหาร ศิลปอาชา 44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34 มนตรี พงษ์พานิช.jpg มนตรี พงษ์พานิช 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35
(1)
นุกูล ประจวบเหมาะ.jpg นุกูล ประจวบเหมาะ 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
33
(2)
บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg บรรหาร ศิลปอาชา 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
นุกูล ประจวบเหมาะ.jpg นุกูล ประจวบเหมาะ 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
36 321.jpg พันเอก วินัย สมพงษ์ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
37 วิชิต สุรพงษ์ชัย.jpg วิชิต สุรพงษ์ชัย 50 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
38
(1)
Wan muhammad.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
39 Suwat L.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
40 Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
38
(2)
Wan muhammad.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
41
(1,2)
Suriya j.jpg สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 54,55 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
42 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล.jpg พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
43 ธีระ ห้าวเจริญ.jpg พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44
(1,2)
สันติ พร้อมพัฒน์.jpg สันติ พร้อมพัฒน์ 57,58 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
45 Sophon s.jpg โสภณ ซารัมย์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
46 Sukampol Suwannathat 2012.JPG พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
47 จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ.jpg จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 60 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
48 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์.jpg ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
49 ประจิน จั่นตอง.jpg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
50 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.jpg อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]