รายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศของพระราชวงศ์ไทยแยกตามประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปเอเชีย[แก้]

ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง[แก้]

ตุรกี[แก้]

 จักรวรรดิออตโตมัน

อิหร่าน[แก้]

จักรวรรดิอิหร่าน

ประเทศกลุ่มตะวันออกไกล[แก้]

กัมพูชา[แก้]

กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (พ.ศ. 2496–2513)

เกาหลีใต้[แก้]

เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเกาหลี

เกาหลีเหนือ[แก้]

เกาหลีเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

จีน[แก้]

จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุ่น[แก้]

จักรวรรดิญี่ปุ่น จักรวรรดิญี่ปุ่น
 ญี่ปุ่น

ไต้หวัน[แก้]

สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐจีน

เนปาล[แก้]

เนปาล ราชอาณาจักรเนปาล

บรูไน[แก้]

บรูไน เนอการาบรูไนดารุสซาลาม

ปากีสถาน[แก้]

ปากีสถาน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

พม่า[แก้]

พม่าหลังเป็นเอกราช (ค.ศ. 1948–1962) สหภาพพม่า (พ.ศ. 2491–2505)

ฟิลิปปินส์[แก้]

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

มองโกเลีย[แก้]

 มองโกเลีย

มาเลเซีย[แก้]

สหพันธรัฐมาลายา สหพันธรัฐมาลายา
 มาเลเซีย
 รัฐกลันตัน
 รัฐเซอลาโงร์
 รัฐตรังกานู

ลาว[แก้]

ราชอาณาจักรลาว ราชอาณาจักรลาว
ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวียดนาม[แก้]

เวียดนามใต้ สาธารณรัฐเวียดนาม

อินโดนีเซีย[แก้]

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อินเดีย[แก้]

อินเดีย สาธารณรัฐอินเดีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในกลุ่มโอเชียเนีย[แก้]

ประเทศกลุ่มพอลินีเซีย[แก้]

ตองงา[แก้]

ตองงา ราชอาณาจักรตองงา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปยุโรป[แก้]

ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตก[แก้]

เดนมาร์ก[แก้]

เดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

นอร์เวย์[แก้]

นอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (พ.ศ. 2448–2483)
นอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์

เนเธอร์แลนด์[แก้]

เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 2382–2483)
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

บริเตนใหญ่[แก้]

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

เบลเยียม[แก้]

เบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม (พ.ศ. 2373–2483)
เบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียม

โปรตุเกส[แก้]

ราชอาณาจักรโปรตุเกส ราชอาณาจักรโปรตุเกส
โปรตุเกส สาธารณรัฐโปรตุเกส

ฝรั่งเศส[แก้]

จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง จักรวรรดิฝรั่งเศส (พ.ศ. 2395–2413)
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (พ.ศ. 2413–2483)
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ฟินแลนด์[แก้]

ฟินแลนด์ สาธารณรัฐฟินแลนด์

โมนาโก[แก้]

โมนาโก ราชรัฐโมนาโก

เยอรมนี[แก้]

จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิเยอรมัน
นาซีเยอรมนี ไรช์เยอรมัน
เยอรมนีตะวันตก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (พ.ศ. 2492–2533)
ราชอาณาจักรซัคเซิน ราชอาณาจักรซัคเซิน
ดัชชีเบราน์ชไวค์ ราชรัฐเบราน์ชไวค์
ราชรัฐบาเดิน
ราชอาณาจักรบาวาเรีย ราชอาณาจักรบาวาเรีย
ราชรัฐเฮ็สเซินและริมไรน์

ลักเซมเบิร์ก[แก้]

ลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

วาติกัน[แก้]

รัฐสันตะปาปา รัฐคริสตจักร
 นครรัฐวาติกัน

สเปน[แก้]

พระราชสัญลักษณ์ขนแกะทองคำในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสัญลักษณ์ขนแกะทองคำในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชสัญลักษณ์การ์โลสที่สามในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สเปน ราชอาณาจักรสเปน (พ.ศ. 2417–2474)
สเปนภายใต้การนำของฟรังโก รัฐสเปน
สเปน ราชอาณาจักรสเปน

สวีเดน[แก้]

พระราชสัญลักษณ์เซราฟีมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสัญลักษณ์เซราฟีมในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชสัญลักษณ์เซราฟีมในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสัญลักษณ์เซราฟีมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชสัญลักษณ์เซราฟีมในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พระสัญลักษณ์เซราฟีมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
 สหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์
สวีเดน ราชอาณาจักรสวีเดน

ออสเตรีย[แก้]

ออสเตรีย-ฮังการี จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
ออสเตรีย สาธารณรัฐออสเตรีย

อิตาลี[แก้]

ราชอาณาจักรอิตาลี ราชอาณาจักรอิตาลี
อิตาลี สาธารณรัฐอิตาลี

ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก[แก้]

กรีซ[แก้]

ราชอาณาจักรกรีซ ราชอาณาจักรเฮลเลนิก (พ.ศ. 2375–2467)
ราชอาณาจักรกรีซ ราชอาณาจักรเฮลเลนิก (พ.ศ. 2487–2516)

เช็กเกีย[แก้]

เชโกสโลวาเกีย เชโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2461–2482)
เช็กเกีย สาธารณรัฐเช็ก

เซอร์เบีย[แก้]

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย

รัสเซีย[แก้]

จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย

โรมาเนีย[แก้]

ราชอาณาจักรโรมาเนีย ราชอาณาจักรโรมาเนีย
 โรมาเนีย

ฮังการี[แก้]

ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946) ราชอาณาจักรฮังการี (พ.ศ. 2463–2489)
ฮังการี ฮังการี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปอเมริกา[แก้]

ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือ[แก้]

คิวบา[แก้]

คิวบา สาธารณรัฐคิวบา

เม็กซิโก[แก้]

เม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก

อเมริกา[แก้]

สหรัฐ สหรัฐอเมริกา
รัฐฮาวาย ราชอาณาจักรฮาวาย

ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้[แก้]

ชิลี[แก้]

ชิลี สาธารณรัฐชิลี

บราซิล[แก้]

บราซิล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

เปรู[แก้]

เปรู สาธารณรัฐเปรู

อาร์เจนตินา[แก้]

อาร์เจนตินา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศในทวีปแอฟริกา[แก้]

ประเทศในกลุ่มแอฟริกาตอนบน[แก้]

เอธิโอเปีย[แก้]

จักรวรรดิเอธิโอเปีย จักรวรรดิเอธิโอเปีย (พ.ศ. 2484–2517)

ประเทศในกลุ่มแอฟริกาตอนใต้[แก้]

แอฟริกาใต้[แก้]

แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

องค์การระหว่างประเทศ[แก้]

สหประชาชาติ สหประชาชาติ
องค์การลูกเสือโลก

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 9 (ตอน 2): หน้า 12. 10 เมษายน 2435. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/D/722.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๒๒
 3. Iran - Photo เก็บถาวร 2014-02-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน of the order worn by the Queen
 4. http://www.kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/part1.htm#Decorations
 5. ราชกิจจานุเบกษา, เจ้าญี่ปุ่นเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท, เล่ม ๔, ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๗
 6. 6.0 6.1 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยยศญี่ปุ่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 5 (ตอน 22): หน้า 179. 1 ตุลาคม 2431. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. 7.0 7.1 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 7 (ตอน 36): หน้า 315. 7 ธันวาคม2432. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 11 (ตอน 35): หน้า 272. 25 พฤศจิกายน 2438. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๐, ตอน ๑๒, ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๑๘๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๒๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๑๕๙๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๕๕, ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๖๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ, เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๑๑, ๘ ธันวาคม ๒๔๗๒
 16. ราชกิจจานุเบกษา, เสด็จออกแขกเมืองต่างประเทศ อุปทูตญี่ปุ่น, เล่ม ๑๕, คอน ๒๔, ๑๑ กันยายน ค.ศ.๑๘๙๘, หน้า ๒๕๙
 17. Photo of Sirikit wearing the Order of the Precious Crown
 18. Nepal - Photo เก็บถาวร 2015-12-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน of Sirikit wearing the Order
 19. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-09-15.
 20. Malaysia - Queen Sirikit's photo, wearing the order
 21. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
 22. 22.0 22.1 Photo เก็บถาวร 2014-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน of the State visit of Laotian President in Thailand
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘ , ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๑๘๙๑, หน้า ๔๗๐
 24. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/941.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๙๔๑
 25. Part 7: King Rama IX´s State Visit to Denmark in 1960 (part I)
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ผู้แทนกงสุลเยเนอราลเดนมากเฝ้าทูลละอองธุลพระบาทถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘ , ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม ค.ศ.๑๘๙๑, หน้า ๔๗๐
 27. "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 14 (ตอน 26): หน้า 204. 13 กันยายน 2440. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 28. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 29. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 30. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/016/315_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๖, ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๓๑๕
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๔, ตอน ๖๖ ง ฉบับพิเศษ, ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๓
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๒๕, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑๔
 33. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๑, ตอน ๙๐ ง, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๔๕๐
 34. London Gazette, [1]
 35. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/618_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๘๑
 36. ราชกิจจานุเบกษา, [https://web.archive.org/web/20111108201225/http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2958.PDF เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๕๕, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๙๓๖
 37. 37.0 37.1 37.2 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 6 (ตอน 45): หน้า 390. 9 กุมภาพันธ์ 2433. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๒๕, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑๔
 39. "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 10 (ตอน 40): หน้า 440. 31 ธันวาคม 2437. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 40. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/012/134.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๕, ตอน ๒๕, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๒๖๕
 41. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗, ตอน ๒, ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๒๑
 42. 42.0 42.1 42.2 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 9 (ตอน 14): หน้า 86. 3 กรกฎาคม 2435. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเมืองปารีศ, เล่ม ๑๙, ตอน ๔๓, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๘๓๓
 44. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/296.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง,๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒๙๖
 45. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙๖, ตอน ๑๓๙ ง, ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๙๐๖
 46. 46.0 46.1 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตตราต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 4 (ตอน 31): หน้า 248. 15 พฤศจิกายน 2430. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 47. 47.0 47.1 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 13 (ตอน 24): หน้า 250. 13 กันยายน 2440. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 48. "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 13 (ตอน 37): หน้า 451. 13 ธันวาคม 2441. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 49. 49.0 49.1 49.2 49.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน , เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๒
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ ง, ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๗๘๗
 51. ราชกิจจานุเบกษา, พระเจ้าแผ่นดินกรุงสเปญพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๐,๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๑๖๖
 52. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/012/134.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๕, ตอน ๒๕, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๒๖๕
 53. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/011/219_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๓, ตอน ๑๑, ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๒๑๙
 54. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/296.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง,๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒๙๖
 55. 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 Foro Dinastias, State visit of Spain in Thailand, Group Photo, Sirikit
 56. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/024/250.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๔, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๕๐
 57. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1291_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๒๙๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๖, ตอน ๔๕, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓, หน้า ๓๙๐
 59. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/037/292_1.PDF กงซุลออสเตรียเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช, เล่ม ๔, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๙๒
 60. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1278_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๓๐, ตอน ๐ ง, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖, หน้า ๑๒๗๘
 61. 61.0 61.1 61.2 61.3 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออสเตรีย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 6 (ตอน 21): หน้า 175. 25 สิงหาคม 2432. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 62. 62.0 62.1 ราชกิจจานุเบกษา, ราชทูตอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙, ตอน ๓๐, ๒๓ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๙๒, หน้า ๒๔๙
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยยศ [มีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และพระวรวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทรงรับและประดับเครื่องราชอิสริยยศจากสมเด็จพระเจ้าอุมเปิตโต พระเจ้ากรุงอิตาลี], เล่ม ๕, ตอน ๕, ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๔๑
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยยศ [มีพระบรมราชานุญาตให้พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และพระวรวงษเธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทรงรับและประดับเครื่องราชอิสริยยศจากสมเด็จพระเจ้าอุมเปิตโต พระเจ้ากรุงอิตาลี], เล่ม ๕, ตอน ๕, ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๔๑
 65. 65.0 65.1 65.2 65.3 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 9 (ตอน 5): หน้า 12. 1 พฤษภาคม 2435. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 66. 66.0 66.1 66.2 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 12 (ตอน 36): หน้า 328. 8 ธันวาคม 2439. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 67. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/031/670_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๒, ตอน ๓๑,๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๖๗๐
 68. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 69. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 70. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/013/332_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๓,๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๓๓๒
 71. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๔, ตอน ๘, ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๙๐
 72. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/047/1278_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔, ตอน ๔๗, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๑๒๗๘
 73. "ADULYADEJ S.M. Bhumibol decorato di Gran Cordone" (ภาษาอิตาลี). สืบค้นเมื่อ 8 May 2013.
 74. "S.M. Sirikit Regina di Tailandia, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (ภาษาอิตาลี). สืบค้นเมื่อ 8 May 2013.
 75. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 76. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐, ตอน ๑๐๑ ง, ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๒๓๕๔
 77. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/481.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๔๘๑
 78. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 79. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/024/250.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๔, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๒๕๐
 80. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2449/002/40_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๓, ตอน ๒, ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๔๐
 81. 81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์รุสเซีย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 8 (ตอน 46): หน้า 414. 7 กุมภาพันธ์ 2434. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 82. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/005/41.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๙, ตอน ๒, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๑๒
 83. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/046/392_1.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑, ตอน ๔๖, ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๓๙๒
 84. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/D/722.PDF พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๒๒
 85. Citation Accompanying Legion of Merit, Degree of Chief Commander, Presented to the King of Thailand "Dwight D. Eisenhower". The American Presidency Project. University of California – Santa Barbara. 1960. สืบค้นเมื่อ 4 March 2008. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
 86. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๗ ง ฉบับพิเศษ, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๗