ประเทศเยอรมนีตะวันตก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Bundesrepublik Deutschland
สาธารณรัฐ

พ.ศ. 24922533
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
"Einigkeit und Recht und Freiheit"
เพลงชาติ
"Das Lied der Deutschen"
เมืองหลวง บอนน์
ภาษา ภาษาเยอรมัน
รัฐบาล ประชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  เปลี่ยนระบอบการปกครอง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
 -  ล่มสลายแล้วรวมเป็นประเทศเดียว 3 ตุลาคม 2533
ประชากร
 -  พ.ศ. 2533 ประมาณการ 63,254,000 
สกุลเงิน มาร์ก

ประเทศเยอรมนีตะวันตก (อังกฤษ: West Germany) เป็นคำเรียกอย่างไม่เป็นทางการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงปี ค.ศ. 1949 ถึง 1990 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีอีกรัฐเยอรมันดำรงอยู่อีกรัฐหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก)

เมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตกคือบอนน์ ปัจจุบันในบางครั้งชาวเยอรมันเรียกเยอรมนีตะวันตกว่าสาธารณรัฐบอนน์ (die Bonner Republik)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) รวมประเทศกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533

ดูเพิ่ม[แก้]