รายชื่อธงในกองทัพเรือรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างนี้แสดงธงราชการกองทัพเรือของรัสเซีย โดยแบ่งชนิดของธง ตามส่วนราชการของกองทัพเรือรัสเซีย

ธงฉาน[แก้]

ดูบทความหลักที่: ธงฉาน (รัสเซีย)
ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russian. Jack and fortress flag 1992.svg พ.ศ. 2535พ.ศ. 2543 ธงฉานกองทัพเรือ และ ธงฉานเรือหน่วยพิทักษ์ชายแดน เป็นรูปธงรัฐนาวีรัสเซียซ้อนทับบนธงกากบาทสีขาวบนพื้นแดง
Naval Jack of Russia.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Jack of 1-st and 2-nd rank ships of the Border Guard Force 1993.svg พ.ศ. 2536พ.ศ. 2551
Russia, Jack of border service 2008.svg พ.ศ. 2551 —

ธงเรือ[แก้]

ธงรัฐนาวี[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russian. Naval flag 1992.svg พ.ศ. 2255 - พ.ศ. 2460
พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน
ธงรัฐนาวีรัสเซีย หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ ธงเซนต์แอนดรูว์ (андреевский) ธงกากบาทแนวทแยงมุมสีน้ำเงินบนพื้นขาว
Naval Ensign of Russia.svg
Russia, Guards naval flag 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ พื้นธงรัฐนาวี มีโบว์ริบบิ้นอิสริยาภรณ์เซนต์จอร์จสีทองริ้วดำ
Russia, Guards naval flag 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Order naval flag 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงรัฐนาวี ดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ พื้นธงรัฐนาวี ที่มุมบนธงมีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ
Russia, Order naval flag 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Guards order naval flag 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงรัฐนาวีเกียรติยศ ดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ พื้นธงรัฐนาวีเกียรติยศ มีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ
Russia, Guards order naval flag 2000.svg พ.ศ. 2543 —

ธงเรือช่วยรบ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Flag of vessels of the Auxiliary Fleet of the Navy 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเรือช่วยรบ (เรือประจำการ) ธงพื้นนำเงิน มุมบนธงมีธงรัฐนาวี(ธงเซนต์แอนดรูว์)
Russia, Flag of vessels of the Auxiliary Fleet of the Navy 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag of hydrogrphic vessels of the Navy 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเรือประภาคาร พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปประภาคาร
Russia, Flag of hydrogrphic vessels of the Navy 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag of rescue vessels of the Navy 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเรือหน่วยบริการ พื้นธงเรือช่วยรบ ที่มุมล่างธงมีวงกลมขาว ภายในมีรูปหน้ากากดำนำ
Russia, Flag of rescue vessels of the Navy 2000.svg พ.ศ. 2543 —

ธงเรือกองกำลังภายใน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Naval flag of ships and vessels of the Interior Force 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเรือกองกำลังภายใน ธงพื้นสีแดงเลือดหมู มุมบนธงมีธงรัฐนาวี
Russia, Naval flag of ships and vessels of the Interior Force 2000.svg พ.ศ. 2543 —

ธงเรือกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia. Flag of ships of Border Guard Force 1993.svg พ.ศ. 2536 — พ.ศ. 2551 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน สามเหลี่ยมสีเขียวซ้อนบนธงรัฐนาวี
Russia, Flag of border service 2008.svg พ.ศ. 2551 —
Russia, Order flag of the ships of the Border Guard Force 1993.svg พ.ศ. 2536 — พ.ศ. 2551 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน อิสริยาภรณ์นากิมอฟ พื้นธงประจำหน่วยพิทักษ์ชายแดน ที่มุมบนธงมีดาราอิสริยาภรณ์นากิมอฟ

ธงหมายยศ[แก้]

ธงผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Flag commander 1992 minister.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
Russia, Flag commander 2000 minister.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag commander 1992 genstaff.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเสนาธิการกระทรวงกลาโหม พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
Russia, Flag commander 2000 genstaff.svg พ.ศ. 2543 —

ธงผู้บังคับบัญชาทหารเรือ[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Flag commander 1992 chief.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงผู้บัญชาการทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
Russia, Flag commander 2000 chief.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag commander 1992 staff.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงเสนาธิการทหารเรือ พื้นธงรัฐนาวี ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
Russia, Flag commander 2000 staff.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag of fleet commanders 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงผู้บัญชาการกองเรือรบ
Russia, Flag of fleet commanders 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag of flotilla or squadron commanders 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือรบ
Russia, Flag of flotilla or squadron commanders 2000.svg พ.ศ. 2543 —
Russia, Flag of task force commanders 1992.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือรบ
Russia, Flag of task force commanders 2000.svg พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2543 —

ธงผู้บังคับบัญชาหน่วยพิทักษ์ชายแดน[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Flag FSB commander 1993 chief.svg 2536 - 2537 ธงผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ชายแดน พื้นธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน ตรงกลางธงมีตรานกอินทรี2หัวในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
2537 - 2551
Russia, Flag FSB commander 1993 staff.svg 2536 - 2537 ธงเสนาธิการหน่วยพิทักษ์ชายแดน พื้นธงหน่วยพิทักษ์ชายแดน ตรงกลางธงมีสมอสีเหลือง2อันไขว้กันในวงกลมสีขาวรองรับด้วยช่อมะกอกสีทอง
2537 - 2551
Russia, Flag of Border Guard district commanders 1993.svg 2536 — 2551 ธงผู้บัญชาการกองเรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการประจำเขต)
Russia, Flag of Border Guard district deputy commanders for naval affairs 1993.svg 2536 — 2551 ธงผู้บัญชาการหน่วยเรือพิทักษ์ชายแดน (ธงรักษาราชการผู้บัญชาการประจำเขตสำหรับทหารเรือ)
Russia, Flag of Border Guard patrol craft task force commanders 1993.svg 2536 — 2551 ธงผู้บัญชาการหมู่เรือพิทักษ์ชายแดน (ธงผู้บัญชาการหมู่เรือเฉพาะกิจ)

สำนักงานความมั่นคงกลาง[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Flag of the FSB 2008.svg พ.ศ. 2551 — ธงของผู้บริหารของสำนักงานความมั่นคงกลาง
Flag of the head of Boundary service of FSB อยู่ระหว่างพัฒนา
Flag of the head of department of a coast guard of Boundary service of FSB อยู่ระหว่างพัฒนา
Flag of the chief of boundary management of FSB อยู่ระหว่างพัฒนา
Flag of the chief of service of boundary patrol ships of boundary management of FSB อยู่ระหว่างพัฒนา

ธงผู้บังคับการเรือ[แก้]

ธงผู้บังคับหน่วย[แก้]

ภาพธง วันเดือนปี ชื่อธง ลักษณะ
Russia, Pendant of task force commanders 1992.svg 21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวสีแดง.
Russia, Pendant of task force commanders 2000.svg 29.12.2000 —
Russia, Pendant of ship division commanders 1992.svg 21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการกองพลเรือ ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีนำเงิน.
Russia, Pendant of ship division commanders 2000.svg 29.12.2000
Russia, Pendant of senior commander 1992.svg 21.07.1992 — 29.12.2000 ธงผู้บังคับการอาวุโส ธงรัฐนาวีต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีขาว.
Russia, Pendant of senior commander 2000.svg 29.12.2000
Russia, Broad Pendant of Border Guard 1993.svg 21.05.1993 — 01.09.2008 ธงผู้บังคับหน่วยพิทักษ์ชายแดน (старшего на рейде) ธงเรือพิทักษ์ชายแดนต่อชายหางแซงแซวธงพื้นสีขาว.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]