ข้ามไปเนื้อหา

ศักดา โมกขมรรคกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศักดา โมกขมรรคกุล
ประธานศาลฎีกา คนที่ 29
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
ก่อนหน้านายประมาณ ชันซื่อ
ถัดไปนายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
6 มกราคม พ.ศ. 2542 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เสียชีวิต20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (69 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล

นายศักดา โมกขมรรคกุล (8 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550) อดีตองคมนตรี และอดีตประธานศาลฎีกา สมรสกับแพทย์หญิง คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2517
 • ผู้พิพากษาศาลแพ่ง พ.ศ. 2522
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2526
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา พ.ศ. 2532
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง พ.ศ. 2533
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง พ.ศ. 2534
 • รองประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2536
 • ประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการ

นายศักดา โมกขมรรคกุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2542[1] ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวมอายุ 69 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายศักดา โมกขมรรคกุล)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๖, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑