ดิเรก อิงคนินันท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดิเรก อิงคนินันท์
ประธานศาลฎีกา คนที่ 42
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้าไพโรจน์ วายุภาพ
ถัดไปวีระพล ตั้งสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ศาสนาพุทธ

ดิเรก อิงคนินันท์ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2493 - ) ประธานศาลฎีกาคนที่ 42 เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493[1] สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2515 และเนติบัณฑิตไทย (สอบไล่ได้ลำดับที่ 1)จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2517[2]

การทำงาน[แก้]

รับราชการครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2520 ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตามลำดับ ได้ทำงานในศาลฎีกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ต่อมาย้ายไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แล้วกลับมาทำงานในศาลอุธรณ์ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามลำดับ ได้กลับมาทำงานในศาลฎีกาอีกครั้งเมื่อพ.ศ. 2548 เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกาตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อพ.ศ. 2556[3] แทนไพโรจน์ วายุภาพ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2558

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

  • ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ดิเรก อิงคนินันท์[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์ www.supremecourt.or.th
  2. ประวัติประธานศาลฎีกา เก็บถาวร 2010-08-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สำนักประธานศาลฎีกา
  3. “ดิเรก อิงคนินันท์”ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 42. จากเดลินิวส์. วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๙๖, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
ก่อนหน้า ดิเรก อิงคนินันท์ ถัดไป
ไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา (คนที่ 42)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
วีระพล ตั้งสุวรรณ