สวัสดิ์ วัฒนายากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สวัสดิ์ วัฒนายากร
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 ตุลาคม พ.ศ. 2477
ปัตตานี ประเทศไทย
เสียชีวิต 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 (77 ปี)
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร
ศาสนา พุทธ

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (8 ตุลาคม พ.ศ. 247713 มีนาคม พ.ศ. 2555) เป็นอดีตองคมนตรี อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติ[แก้]

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร เกิดที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของขุนธำรงพันธุ์ภักดี กับนางสร้อยทอง วัฒนายากร (คณานุรักษ์) สมรสกับคุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบุตรชาย 1 คน คือ ทัศนพงษ์ วัฒนายากร

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยโรคมะเร็งในหลอดลม รวมอายุ 77 ปี 5 เดือน มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ 7 คืน กับพระราชทานบำเพ็ญกุศลงาน 7 วัน และทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราห์

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร มีศักดิ์เป็นน้องชายของนายมงคล วัฒนายากร ซึ่งเป็นบิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร เริ่มรับราชการเป็นนายช่างโท กองช่างกล กรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2506 จนได้รับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิ เป็นผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล เป็นวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตำแหน่งสุดท้าย คือ อธิบดีกรมชลประทาน จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2538

หลังจากนั้น ได้เข้ารับตำแหน่งในองค์กรต่างๆ อาทิ กรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545[1] และดำรงตำแหน่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายสวัสดิ์ วัฒนายากร)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน 82 ราย เล่ม 121, ตอน 9 ข, 4 พฤษภาคม 2547, หน้า 1.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2538 เล่ม 112, ตอนที่ 17 ข, 4 ธันวาคม 2538, หน้า 3.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2533 เล่ม 107, ตอนที่ 240, 4 ธันวาคม 2533, หน้า 5.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ เล่ม 113, ตอนที่ 12 ข, 21 มิถุนายน 2539, หน้า 64.