ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-1095.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ในตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-107.svg ทล.107 ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-108.svg ทล.108 ใน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 สายหนองโค้ง–แม่ฮ่องสอน เดิมชื่อ ทางหลวงสายแม่มาลัย-ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน[1][2] หรือที่มักเรียกกันว่า ถนนสายแม่มาลัย-ปาย เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อำเภอปายและปางมะผ้า และยังเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้เดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองจากถนนสายเชียงใหม่-ฮอด โดยเป็นเส้นทางที่ขึ้นชื่อในเรื่องความคดเคี้ยวกว่า 2,000 โค้ง และลาดชัน จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอนได้ด้วยระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เดิมมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 หรือถนนโชตนา (ถนนสายเชียงใหม่–ฝาง) บริเวณตลาดแม่มาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการตัดเส้นทางแนวใหม่ให้ไปเริ่มต้นที่บ้านหนองโค้ง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองแม่มาลัย[3][4] ส่วนเส้นทางเดิมกำหนดให้เป็นทางหลวงชนบท ชม.3045[5] จากนั้นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่เขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสู่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนสิ้นสุดเส้นทางบนถนนขุนลุมประพาส ผ่านใจกลางเมือง และต่อเนื่องไปเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตลอดเส้นทางมีลักษณะคดเคี้ยวและขึ้นเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

 • แยกดงป่าลัน (จุดตัดถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตัดกับ ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1414)
 • แยกแม่มาลัยเดิม (ทางหลวงชนบท ชม.3045 ทางเข้าบ้านแม่มาลัย)
 • ทางเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • แยกแม่ปิง (ไปบ้านวัดจันทร์) กม.85
 • แยกราษฎร์ดำรง (ปาย-แม่เย็น-ท่าปาย)
 • แยกเข้าถ้ำลอด
 • แยกนาปู่ป้อม กม.152
 • แยกทุ่งมะส้าน (แม่ฮ่องสอน-นาปลาจาด-ห้วยผึ้ง) กม.188
 • ทางเข้าถ้ำปลา
 • ทางแยกเข้า บ.หมอกจำแป่
 • แยกกุงไม้สัก (ไปบ้านรักไทย)
 • แยกปางหมู (เลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอนสายใหม่)
 • แยกทุ่งกองมู
 • แยกประตูเมืองแม่ฮ่องสอนทิศใต้ (เลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอนสายเดิม)
 • แยกสะพานขัวแดง
 • แยกปางล้อนิคม
 • แยกประชาอุทิศ (ประชาอุทิศ-ขุนลุมประพาส ซอย 2)
 • แยกหลังตลาดสด (ถนนพาณิชย์วัฒนา)
 • สี่แยกกลางเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่สำคัญบนเส้นทาง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๙
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทานและทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๗
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายแม่มาลัย – ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม ตอนเลี่ยงเมืองแม่มาลัย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 4. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๕ สายแม่มาลัย - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม ตอนเลี่ยงเมืองแม่มาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗
 5. GIS BASEMAPS กรมทางหลวงชนบท

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]