พรรคกรีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรรคกรีน (อังกฤษ: Green party) หรือ พรรคเขียว เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ มีฐานอยู่บนหลักการการเมืองเขียว หลักการเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมนิยม การพึ่งพิงประชาธิปไตยรากหญ้า สันติวิธี และการสนับสนุนมูลเหตุแห่งความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของชนพื้นเมือง ผู้สนับสนุนหลักการเหล่านี้หรือ "ชาวกรีน" เชื่อว่าการนำหลักการเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติ จะนำไปสู่สุขภาพของประชาชน สังคม และระบบนิเวศ

ปัจจุบัน มีพรรคกรีนอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียและโอเชียเนีย พรรคกรีนในยุโรปมีความเคลื่อนไหวและบทบาทมากกว่าเมื่อเทียบกับพรรคกรีนในภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากระบบการเลือกตั้งในภูมิภาคยุโรปที่ไม่ทำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ

พรรคกรีน ประเทศไทย มีประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยครบ 86 ปี โดยที่ประชุมมีมติเลือกนาย พงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้เป็นหัวหน้าพรรคกรีนคนแรกและได้ยื่นจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคครั้งแรกจำนวน 574 คน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

"พรรคกรีน - Green Party : ต้นไมัเป็นทรัพย์สิน ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เกษตรกรรมสุขภาพ สันติภาพยั่งยืน" http://www.greenpartythailand.org

"สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - ข้อมูลพรรคการเมือง" https://party.ect.go.th/dataparty-detail/95