เทศบาลนครสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลเมืองสกลนคร)
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สกลนคร (แก้ความกำกวม)
สกลนคร
เทศบาลนคร
ประตูเมืองสกลนคร
ประตูเมืองสกลนคร
ตราอย่างเป็นทางการของสกลนคร
ตรา
สกลนคร is located in ประเทศไทย
สกลนคร
สกลนคร
ที่ตั้งของเทศบาลนครสกลนคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°9′23″N 104°8′44″E / 17.15639°N 104.14556°E / 17.15639; 104.14556พิกัดภูมิศาสตร์: 17°9′23″N 104°8′44″E / 17.15639°N 104.14556°E / 17.15639; 104.14556
ประเทศ  ไทย
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ เมืองสกลนคร
ตำบล ธาตุเชิงชุม
ที่อยู่ เลขที่ 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายโกมุท ฑีฆธนานนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 54.54 ตร.กม. (21.06 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2560)[1]
 • ทั้งหมด 53,237
 • ความหนาแน่น 976.11 คน/ตร.กม. (2,528.1 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 4799
สนามบิน ท่าอากาศยานสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4271 1203 ต่อ 1000-1001
โทรสาร 0 4271 1203
เว็บไซต์ www.sakoncity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และอันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นนครใหญ่แห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังเจริญเติบโตสูง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองสกลนคร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2479 (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1319 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479)[2] นายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนถิรมัยสิทธิการ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2480 มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร โดยยกเอาพื้นที่ตำบลธาตุเชิงชุมทั้งตำบลเป็นเขตเทศบาล สำนักงานเทศบาลแต่ก่อนเรียกว่า "ศาลาเทศบาลเมืองสกลนคร" เดิมนั้นตั้งอยู่สถานีรถปรับอากาศ ปัจจุบันสถานที่ตั้งเข้าที่ดินของวัดแจ้งแสงอรุณ เมื่อก่อนนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 จึงย้ายมาตั้งสำนักงานมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมท้องที่ข้างเคียง[3] ได้แก่ บางส่วนของตำบลงิ้วด่อน ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ ตำบลธาตุนาเวง และตำบลฮางโฮง ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 54.54 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งได้รับการยกฐานะจากเทศบาลเมืองสกลนครเป็น เทศบาลนครสกลนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ปีเดียวกัน[4]

ตราประจำเทศบาล[แก้]

ดวงตราเทศบาลเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกประมาณ 1 นิ้วครึ่ง วงในประมาณ 1 นิ้ว มีช่องว่างระหว่างวงในและวงด้านนอก จะมีอักษรจารึกว่า "สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร" ส่วนด้านล่างจารึกว่า "จังหวัดสกลนคร" ภายในวงกลมด้านในมีรูปพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง พระธาตุเชิงชุมวรวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและเคารพของประชาชน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมในเขตเทศบาล ฉะนั้น ดวงตรานี้จึงเป็นเครื่องหมายว่า เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา

ภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครสกลนคร ตั้งอยู่ทางใจกลางอำเภอเมืองสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

เขตเทศบาลนครสกลนครมีพื้นที่ 54.54 ตารางกิโลเมตร มีพิกัดตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 18 องศา 00 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 103 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ 633 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 172 เมตร ประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม 3 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่อุตสาหกรรม 1.5 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง ส่วนมากเป็นดินปนทราย มีภูเขาเป็นทิวทัศน์ทางด้านตะวันตกและทางทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นที่ราบต่ำ มีหนองหานซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปี ในฤดูแล้งบริเวณหนองหานบางตอนแห้งกลายเป็นทุ่งหญ้าใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ การระบายน้ำในเขตเทศบาลทุกจุดจะมุ่งลงสู่หนองหานประมาณร้อยละ 60 หนองสนมร้อยละ 30 และแหล่งน้ำอื่น ๆ ร้อยละ 10

ภูมิอากาศ[แก้]

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลนครสกลนคร
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 36.8
(98.2)
39.2
(102.6)
41.2
(106.2)
41.8
(107.2)
39.7
(103.5)
38.7
(101.7)
36.8
(98.2)
35.7
(96.3)
35.5
(95.9)
35.4
(95.7)
36.1
(97)
35.5
(95.9)
41.8
(107.2)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 28.8
(83.8)
30.9
(87.6)
33.5
(92.3)
34.7
(94.5)
33.2
(91.8)
32.0
(89.6)
31.7
(89.1)
31.1
(88)
31.1
(88)
30.9
(87.6)
29.9
(85.8)
28.5
(83.3)
31.36
(88.45)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 22.0
(71.6)
24.3
(75.7)
27.2
(81)
29.0
(84.2)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.7
(81.9)
27.2
(81)
27.1
(80.8)
26.4
(79.5)
24.3
(75.7)
21.9
(71.4)
26.1
(78.98)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 14.9
(58.8)
18.0
(64.4)
21.1
(70)
23.6
(74.5)
24.3
(75.7)
24.6
(76.3)
24.5
(76.1)
24.2
(75.6)
23.8
(74.8)
22.0
(71.6)
18.6
(65.5)
15.1
(59.2)
21.23
(70.21)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 2.1
(35.8)
7.6
(45.7)
7.5
(45.5)
14.0
(57.2)
19.2
(66.6)
20.3
(68.5)
20.5
(68.9)
21.2
(70.2)
19.2
(66.6)
15.0
(59)
8.7
(47.7)
4.0
(39.2)
2.1
(35.8)
หยาดน้ำฟ้า มม (นิ้ว) 4
(0.16)
19
(0.75)
45
(1.77)
94
(3.7)
236
(9.29)
274
(10.79)
231
(9.09)
362
(14.25)
233
(9.17)
80
(3.15)
7
(0.28)
3
(0.12)
1,588
(62.52)
วันที่มีหยาดน้ำฟ้าโดยเฉลี่ย (≥ 1.0 mm) 1 2 4 7 14 17 17 18 14 6 1 0 101
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 282.5 241.3 246.3 241.4 215.8 156.2 172.5 146.1 177.3 230.4 257.1 279.5 2,646.4
แหล่งที่มา: NOAA (1961-1990)[5]

ลักษณะทางสังคม[แก้]

ประชากร[แก้]

ลักษณะการประกอบอาชีพ[แก้]

รายนามนายกเทศมนตรี[แก้]

เทศบาลเมืองสกลนคร[แก้]

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
1. ขุนถิรมัยสิทธิการ นายกเทศมนตรี 15 ก.ย. 2480 - พ.ค. 2483 2 ปี 6 เดือน
2. นายคง โสตถิสวัส นายกเทศมนตรี มิ.ย. 2483 - 17 ก.ค. 2584 1 ปี 1 เดือน
3. นายทิม สิทธิไตย นายกเทศมนตรี 16 พ.ค. 2584 - 9.ก.ย. 2485 1 ปี 4 เดือน
4. นายคาย สิงหกุล นายกเทศมนตรี 10 ก.ย. 2485 - 4 พ.ย. 2486 1 ปี
5. นายเจียม ศิริขันธ์ นายกเทศมนตรี 5 พ.ย. 2486 - 20 พ.ย. 2491 5 ปี
6. นายสิขร สิขรภูมานรักษ์ นายกเทศมนตรี 20 พ.ย. 2491 - 30 พ.ค. 2492 1 ปี
7. นายณรงค์ วงศ์สกล นายกเทศมนตรี 1 มิ.ย. 2492 - 19 มิ.ย. 2496 4 ปี
8. นายนิล มาหริน นายกเทศมนตรี 19 มิ.ย. 2496 - 21 ก.ค. 2496 1 เดือน
9. นายเฉลิม วรรธโนทัย นายกเทศมนตรี 21 ก.ค. 2496 - 16 มี.ค. 2497
10. นายชุนห์ ศรีดามา นายกเทศมนตรี 16 มี.ค. 2497 - 15 พ.ค. 2498
11. นายเวียง สาครสินธุ์ นายกเทศมนตรี 15 พ.ค. 2497 - 23 พ.ย. 2498
12. นายชุนห์ ศรีดามา นายกเทศมนตรี 23 พ.ย.2498 - 30 พ.ย.2501
13. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 20 พ.ค. 2501 - 17 พ.ค. 2506
14. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 20 ส.ค. 2506 - 24 ธ.ค. 2510
15. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 27 ก.พ. 2511 - 25 ธ.ค. 2515
16. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 26 ธ.ค. 2515 - 4 ก.พ. 2518
17. นายทองวุ้น ทิพย์เสนา นายกเทศมนตรี 5 ก.พ. 2519 - 6 ก.ย. 2519
18. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 8 ก.ย. 2519 - 29 มิ.ย. 2523
19. นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 30 มิ.ย. 2523 - 2 ส.ค. 2528
20. นายดาบชัย อัคราช นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 2528 - 16 ก.ย. 2529
21. พันตรีพยุงศักดิ ทรัพย์ชูแสง นายกเทศมนตรี 16 ก.ย.2529- 19 ก.ย. 2529
22. นายดิลก อัคราช นายกเทศมนตรี 19 ก.ย. 2529 - 29 ก.ย. 2533
23. ร.ต.นิรันดร์ ยิ่งอรุณธรรม นายกเทศมนตรี 29 ก.ย. 2533 - 2 ต.ค. 2533
24. นายจำลอง นวลมณี นายกเทศมนตรี 2 ต.ค. 2533 - 31 ต.ค. 2534
25. พันเอกแฉล้ม จันทรวัติ นายกเทศมนตรี 1 พ.ย. 2534 - 30 พ.ย. 2538
26. พันเอกแฉล้ม จันทรวัติ นายกเทศมนตรี 1 ธ.ค. 2534 - 28 ก.พ. 2541
27. นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 2 มี.ค. 2541 - 3 ก.ย. 2541
28. นายวีระวัฒน์ นวลมณี นายกเทศมนตรี 3 ก.ย. 2541 - 7 ม.ค. 2543
29. นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกเทศมนตรี 11 ม.ค. 2543 - 10 พ.ค. 2544
30. นายเกียรติสุทธิ์ วรรัตนธรรม นายกเทศมนตรี 10 พ.ค. 2544 - 18 ธ.ค. 2546
31. นางสุมาลี บุญยารมย์ นายกเทศมนตรี 19 ธ.ค. 2546 - 24 ธ.ค. 2546
32. นายเอนก ศิริวรรณยา นายกเทศมนตรี 25 ธ.ค. 2546 - 14 มิ.ย. 2547
33. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 1 ก.พ.2547 - 31 ม.ค. 2551 นายกเทศมนตรีจาก
การเลือกของประชาชน
โดยตรงครั้งแรก
34. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 1 ก.พ.2551 - 8 มี.ค. 2551
35. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 9 มี.ค. 2551 - 7 มี.ค. 2555

เทศบาลนครสกลนคร[แก้]

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
1. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร 8 มี.ค. 2555 - 4 มิ.ย. 2555
2. นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรี 5 มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีนครสกลนครคนแรก
จากการเลือกของประชาชนโดยตรง

อ้างอิง[แก้]

  1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ เล่มที่ ๕๓ ตอนที่ ๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ หน้าที่ ๑๓๑๙
  3. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๒๕ ก ฉบับพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้าที่ ๕
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร". ราชกิจจานุเบกษา 129 (พิเศษ 64 ง): 12. 5 เมษายน 2555. 
  5. "Climate Normals for Sakon Nakhon". National Oceanic and Atmospheric Administration. ftp://dossier.ogp.noaa.gov/GCOS/WMO-Normals/RA-II/TH/48356.TXT. เรียกข้อมูลเมื่อ 3 February 2013. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]