วัดพระธาตุเสด็จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพระธาตุเสด็จ
ชื่อสามัญวัดพระธาตุเสด็จ
ที่ตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประเภทเป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปาง
พระประธานพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อห้ามญาติ, พระเจ้าดำองค์อ้วน
หมายเหตุลักษณะทางสถาปัตยกรรมศิลปแบบเชียงแสน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระธาตุเสด็จ (คำเมือง: LN-Wat Phra That Sadet.png)ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 17 ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อุโบสถและวิหารต่างๆ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาติแล้ว พุทธสถานที่สำคัญคือ องค์พระธาตุเสด็จ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์แบบล้านนา ลักษณะคล้ายพระธาตุลำปางหลวงแต่องค์เล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีวิหารใหญ่ เรียกว่า “วิหารกลาง” ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามนามว่า “หลวงพ่อห้ามญาติ” วิหารหลวง เรียกว่า “วิหารจามเทวี” ประดิษฐานพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน และวิหารพระพุทธมีพระพุทธรูปชื่อ “พระเจ้าดำองค์อ้วน” เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย