วัดศรีชุม (จังหวัดลำปาง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีชุม
วัดศรีชุม Ritthichai 04.jpg
ชื่อสามัญวัดศรีชุม, หญ่องไวง์จอง
ที่ตั้งตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีชุม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในวัดพม่า 31 แห่งของประเทศไทย

วัดศรีชุมสร้างในเมื่อ พ.ศ. 2436 โดยคหบดีพม่าชื่อ จองตะก่าอูโย พ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อม ที่อาศัยอยู่ในลำปาง ครั้งเมื่อบริษัทของชาวอังกฤษเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ที่ลำปาง ตั้งชื่อเป็นภาษาพม่าว่า หญ่องไวง์จอง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดศรีชุม" ซึ่งแปลว่า ต้นโพธิ์

วิหารสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศิลปะการตกแต่งภายใน ร่วมสมัยระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลัก จนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2535 เกิดเหตุเพลิงไหม้วิหารหลังนี้ คงเหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูเป็นลวดลายพรรณพฤกษาฉลุโปร่งเท่านั้น ปัจจุบันได้สร้างวิหารขึ้นใหม่เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลม แกะสลักเป็นลวดลายบานปะตูเป็นไม้สัก ฉลุลวดลายโป่ง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติและภาพจำลองแผนผังของวัด[1]

วัดมีพระบรมธาตุซึ่งเป็นพระบรมธาตุสีทองศิลปะแบบพม่าและมอญ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพม่า และโบสถ์ทรงมณฑปแบบพม่า 1 หลัง จัตุรมุขทรงพระยาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 อุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ทางเข้าอุโบสถทำเป็นซุ้มประตูก่อด้วยอิฐ หลังคาซ้อนกัน 7 ชั้นส่วนยอดประดับด้วยฉัตรทอง เชิงชายของหลังคาแต่ละชั้นตกแต่งด้วยลวดลายฉลุโลหะ ในส่วนของมุขทั้งสี่ก็ทำหลังคาซ้อนกัน 5 ชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าปางเสกผลไม้ เพดานประดับด้วยลวดลายเครื่องไม้ปิดทองประดับกระจกสีลายอุบะ และกุฏิและซุ้มประตูแบบพม่า[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดศรีชุม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. "คำนึงถึงรอยอดีต…วัดศรีชุมเมืองลำปาง". เชียงใหม่นิวส์.