แม่น้ำงาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
น้ำแม่งาว
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทร มหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำ ลำน้ำสาขาแม่น้ำยม
ลุ่มน้ำประธาน ลุ่มแม่น้ำยม
ชื่อแหล่งน้ำ น้ำแม่งาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่าน อำเภองาว อำเภอสอง
ความยาว 140 กม.
พื้นที่ลุ่มน้ำ 1224
ต้นน้ำ ขุนแม่งาว
ที่ตั้งของต้นน้ำ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ท้ายน้ำ แก่งเสือเต้น
ที่ตั้งของท้ายน้ำ เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออกอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ระดับความสูงของท้ายน้ำ 386
แผนที่

น้ำแม่งาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดใน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยต้นน้ำเกิดมีแหล่งกำเนิดจากดอยปากบ่องผาแดง เป็นภูเขาสายหนึ่งของทิวเขาผีปันน้ำ ตะวันออกในเขตบ้านขุนแม่งาว ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไหลผ่านที่ราบลุ่มจากที่ภูเขาสูงลงสู่อำเภองาว จากนั้นไหลบรรจบสู่แม่น้ำยมที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำยม หนึ่งในแม่น้ำสี่สายต้นกำเนิด แม่น้ำเจ้าพระยา[2]

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ[แก้]

  • น้ำแม่แหง
  • น้ำแม่หวด
  • น้ำแม่โป่ง
  • น้ำแม่อ้อน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.
  2. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย