แม่น้ำงาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
น้ำแม่งาว
Ngao town-ngao river1793.JPG
แม่น้ำงาวในอำเภองาว
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำยม
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำยม
ชื่อแหล่งน้ำน้ำแม่งาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่านอำเภองาว อำเภอสอง
ความยาว140 กม.
พื้นที่ลุ่มน้ำ1224
ต้นน้ำขุนแม่งาว
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ท้ายน้ำแก่งเสือเต้น
ที่ตั้งของท้ายน้ำเทือกเขาผีปันน้ำตะวันออกอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ระดับความสูงของท้ายน้ำ386
แผนที่

น้ำแม่งาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดใน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยต้นน้ำเกิดมีแหล่งกำเนิดจากดอยปากบ่องผาแดง เป็นภูเขาสายหนึ่งของทิวเขาผีปันน้ำ ตะวันออกในเขตบ้านขุนแม่งาว ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไหลผ่านที่ราบลุ่มจากที่ภูเขาสูงลงสู่อำเภองาว จากนั้นไหลบรรจบสู่แม่น้ำยมที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำยม หนึ่งในแม่น้ำสี่สายต้นกำเนิด แม่น้ำเจ้าพระยา[2]

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ[แก้]

  • น้ำแม่แหง
  • น้ำแม่หวด
  • น้ำแม่โป่ง
  • น้ำแม่อ้อน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.
  2. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย