แม่น้ำงาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำงาว
Ngao town-ngao river1793.JPG
แม่น้ำงาวช่วงที่ไหลผ่านตัวอำเภองาว
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำยม
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำยม
ชื่อแหล่งน้ำแม่น้ำงาว
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่านอำเภองาว, อำเภอสอง
ความยาว98 กม.
ต้นน้ำดอยผาแม่จก
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ท้ายน้ำแม่น้ำยม
ที่ตั้งของท้ายน้ำบ้านปากงาว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

แม่น้ำงาว[1] เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยต้นน้ำอยู่ที่บริเวณดอยผาแม่จกซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งของทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตบ้านขุนแม่งาว ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว ไหลจากภูเขาสูงผ่านที่ราบลุ่มลงสู่อำเภองาว จากนั้นไหลไปบรรจบกับแม่น้ำยมที่บ้านปากงาว ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แม่น้ำงาวเป็นลำน้ำสาขาหลักของแม่น้ำยม หนึ่งในแม่น้ำสี่สายต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา

ลำน้ำสาขาที่สำคัญ[แก้]

  • น้ำแม่แหง
  • น้ำแม่หวด
  • น้ำแม่โป่ง
  • น้ำแม่อ้อน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 122.