พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2400
สิ้นพระชนม์ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 (57 ปี)
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาจันทร์
ชายา หม่อมเจ้าประสานศัพท์ เกษมศรี
หม่อม 9 ท่าน
พระบุตร 30 องค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ มีพระนามเดิม พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 30 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน 9 แรม 12 ค่ำ ปีมะเส็ง นพศก จ.ศ. 1219 ตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2400

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เมื่อพ.ศ. 2439 กำกับกรมช่างมุก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย แรม 13 ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. 1277 ตรงกับวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 พระชันษาได้ 57 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุลเกษมศรี

พระโอรสและพระธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ทรงเป็นต้นราชสกุลเกษมศรี มีหม่อมทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

 1. หม่อมเพิ่ม (สกุลเดิม: สโรบล)
 2. หม่อมพลัด
 3. หม่อมละม้าย (สกุลเดิม: ปาณิกบุตร)
 4. หม่อมเป้า
 5. หม่อมเจ้าประสานศัพท์ (ราชสกุลเดิม: สิงหรา) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
 6. หม่อมสอน (สกุลเดิม: พวงนาค)
 7. หม่อมแช่ม
 8. หม่อมเชย
 9. หม่อมเชื้อ
 10. หม่อมแหวน (สกุลเดิม: ปาณิกบุตร)

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 30 พระองค์ เป็นชาย 18 พระองค์ และหญิง 12 พระองค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี.JPG 1. หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี ที่ 1 ในหม่อมเพิ่ม มีนาคม 2415 27 พฤศจิกายน 2467 หม่อมรอด
หม่อมเนื่อง (ปันยารชุน)
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้าเม้า ที่ 2 ในหม่อมเพิ่ม พ.ศ. 2416 27 ธันวาคม 2418
Emblem of the House of Chakri.svg 3. หม่อมเจ้าสมบัติบูรณ์ หม่อมพลัด พฤษภาคม 2417 3 พฤษภาคม 2466 หม่อมจำเริญ (ปาณิกบุตร)
หม่อมพู
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg 4. หม่อมเจ้าศุภโยคเกษม
(พ.ศ. 2464: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม)
ที่ 3 ในหม่อมเพิ่ม 29 สิงหาคม 2417 6 มกราคม 2475 หม่อมขาว (สุรนันท์)
หม่อมนวม (เสขรฤทธิ์)
หม่อมพิง (สุรนันท์)
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าผกามาลย์ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 1 มิถุนายน 2424 27 กุมภาพันธ์ 2468
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าวรวิลาศรำไพ หม่อมเป้า เมษายน 2426 2 ตุลาคม 2451 หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) พ.ศ. 2428 26 พฤษภาคม 2434
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม.JPG 8. หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม หม่อมเจ้าประสานศัพท์ 14 พฤศจิกายน 2429 25 กันยายน 2506 หม่อมเจ้าสุขศรีสมร เกษมศรี
หม่อมน้อม
หม่อมเจ้านิลประภัศร.JPG 9. หม่อมเจ้านิลประภัศร ที่ 1 ในหม่อมสอน 29 ตุลาคม 2433 15 ตุลาคม 2476 หม่อมประภัศร์ (หงสกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าตระการโชค ที่ 2 ในหม่อมละม้าย พ.ศ. 2433 1 มีนาคม 2447
หม่อมเจ้าสมภพ.JPG 11. หม่อมเจ้าสมภพ หม่อมแช่ม 7 สิงหาคม 2434 24 กันยายน 2506 หม่อมเยื้อน (ลักษณะประนัย)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าเผือก (ชาย) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี.JPG 13. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ตุลาคม 2436 16 พฤศจิกายน 2489 หม่อมพร (เลาหเศรษฐี)
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าเล็ก (ชาย) ที่ 2 ในหม่อมสอน 1 มกราคม 2436 6 พฤษภาคม 2437
Emblem of the House of Chakri.svg 15. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) 7 กันยายน 2437 2 กรกฎาคม 2438
หม่อมเจ้าวัฒยากร.JPG 16. หม่อมเจ้าวัฒยากร ที่ 3 ในหม่อมสอน 28 สิงหาคม 2438 14 เมษายน 2517 หม่อมละออง (สุขสถิตย์)
หม่อมสายหยุด (ตะเวทีกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าอรรคพันธ์ ที่ 1 ในหม่อมเชย มิถุนายน 2438 ตุลาคม 2461
หม่อมเจ้าสุขศรีสมร.JPG 18. หม่อมเจ้าสุขศรีสมร ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 11 ตุลาคม 2438 16 ธันวาคม 2487 หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์.JPG 19. หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมเชื้อ 10 สิงหาคม 2439 12 กุมภาพันธ์ 2500 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี พ.ศ. 2439
หม่อมเจ้าสมทรง.JPG 21. หม่อมเจ้าสมทรง ที่ 4 ในหม่อมสอน 17 กันยายน 2441 22 กุมภาพันธ์ 2485 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์.JPG 22. หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมแหวน 15 มกราคม 2441 8 ธันวาคม 2507 หม่อมเกสรบุปผา (อาคมานนท์)
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ.JPG 23. หม่อมเจ้าวิไลวรรณ ที่ 2 ในหม่อมเชื้อ 4 กรกฎาคม 2442 20 มกราคม 2489 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ
Emblem of the House of Chakri.svg 24. หม่อมเจ้าตุ๊ (หญิง) ไม่ทราบปี 2 ตุลาคม 2451
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม.JPG 25. หม่อมเจ้าสโมสรเกษม ที่ 5 ในหม่อมละม้าย 16 เมษายน 2445 23 เมษายน 2532 หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี (เทวกุล)
หม่อมเจ้ามัณฑนา.JPG 26. หม่อมเจ้ามัณฑนา ที่ 2 ในหม่อมเชย 20 เมษายน 2445 23 กรกฎาคม 2488
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG 27. หม่อมเจ้าวงศ์แข ที่ 5 ในหม่อมสอน 1 พฤษภาคม 2445 18 กันยายน 2539 หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้ามงคลโยค.JPG 28. หม่อมเจ้ามงคลโยค ที่ 2 ในหม่อมแหวน 29 มิถุนายน 2453 12 พฤศจิกายน 2473
หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา.JPG 29. หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมแหวน 8 มิถุนายน 2457 29 มกราคม 2545 เพียร์ ชัคกาเรีย
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม.JPG 30. หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม ที่ 4 ในหม่อมแหวน 12 มกราคม 2458 26 ธันวาคม 2540 หม่อมศรีสมบัติ (อาคมานนท์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานแก่ท่านที่ได้รับพระสุพรรณบัตรและหิรัญบัตร, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๗
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๔
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง