ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"[1] จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร

ประวัติ[แก้]

จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพของพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่นและไม่สามารถรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยเชีงใหม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเลือกหาพื้นที่ และได้ประสานงานกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูน เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการจัดตั้งวิทยาเขต โดยทำเรื่องขอพื้นที่จากกรมป่าไม้ตามขั้นตอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือที่ 207/2535 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เป็นพื้นที่ 4,726 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวมเวลา 30 ปี[2]

ในปีจาก พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการสร้างอาคารสำนักงานและบริการ 1 หลัง และโรงทดลองสัตว์ 4 หลังของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในด้านใต้ติดกับทางหลวงหมายเลข 11

การจัดการศึกษา[แก้]

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟาร์มคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ้างอิง[แก้]