คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
ที่อยู่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง 31 มีนาคม พ.ศ. 2515
คณบดี รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ[1]
วารสาร เชียงใหม่ทันตแพทยสาร (CMDJ)
สีประจำคณะ      สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์ www.dent.cmu.ac.th
    

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Dentistry, Chiang Mai University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นมาจากแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2498 โดยในปี พ.ศ. 2502 แผนกทันตกรรม ได้รับการโอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้น และอีกหนึ่งปีหลังจากนั้น คณะแพทยศาสตร์ได้เปลี่ยนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานะของแผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็น แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่อมาได้มีการเปิดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509 โดยมีนักศึกษาจำนวน 2 คน เป็นนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้งภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้น โดยยกฐานะจากแผนกทันตกรรม และได้มีโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2513

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยแยกตัวออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงถือว่าวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็นวันก่อตั้งคณะ โดยในระหว่างนี้ยังใช้สถานที่ของคณะแพทยศาสตร์อยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 มีการสร้างอาคารของคณะ บริเวณตรงข้ามวัดสวนดอก บนถนนสุเทพ สร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน และได้ย้ายมาบริเวณดังกล่าวจวบจนปัจจุบัน[2]

หน่วยงาน[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน พ.ศ. 2515 - 2521
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิชิต โคตรจรัส พ.ศ. 2521 - 2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2525 - 2533
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ร้อยเอก ธำรง อนันตศานต์ พ.ศ. 2537 - 2540
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2541 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]