คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Logo.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
ที่อยู่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง 31 มีนาคม พ.ศ. 2515
คณบดี รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์[1]
วารสาร เชียงใหม่ทันตแพทยสาร (CMDJ)
สีประจำคณะ      สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Dentistry, Chiang Mai University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

จากจุดเริ่มต้นการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้าแผนก จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมามีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยขณะนั้นเริ่มทดลองรับนักศึกษา ๒ คน และคณาจารย์ที่ทำการสอนก็เป็นทันตแพทย์ในแผนกทันตกรรมของคณะแพทยศาสตร์นั่นเอง ประกอบด้วยอาจารย์ประจำเพียง ๙ ท่าน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศยกฐานะแผนกทันตกรรม ขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาขอบเขตการทำงานและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นคณะในลำดับที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในเขตภูมิภาค มีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

สถานที่ทำงานเดิมในช่วงที่เป็นแผนกทันตกรรมนั้น อยู่บนชั้นสองของอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ห้องทำงานของแผนกทันตกรรมจะมีอยู่ ๒ ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้องอุดฟันที่ใช้ร่วมกัน ๑ ห้อง และห้องถอนฟันอีก ๑ ห้อง โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่ทำการสอนจะหมุนเวียนกันเป็นอาจารย์แต่ละห้อง และหลังจากที่ได้เป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วก็ยังคงใช้ห้อง ๒ ห้องนั้นเป็นสถานที่ทำงานอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังตึก ๗ ชั้นที่สร้างใหม่ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์จึงดัดแปลงอาคารเดิมที่อยู่ เป็นห้องทำงานของภาควิชา และแม้จะได้รับการประกาศเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็ยังใช้สถานที่นี้ทำการสอน การวิจัย และบริการผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีและงานในสาขาต่างๆ มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่เดิมของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่อนข้างคับแคบ คณะฯ จึงได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นในที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๑ ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คลินิก และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๙ อาคาร[2]

หน่วยงาน/หลักสูตร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน พ.ศ. 2515 - 2521
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิชิต โคตรจรัส พ.ศ. 2521 - 2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2525 - 2533
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ร้อยเอก ธำรง อนันตศานต์ พ.ศ. 2537 - 2540
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2541 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ พ.ศ. 2549 - 2557
8. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ พ.ศ. 2557 - 2561
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช พ.ศ. 2561 - 2565

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]