คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University
Dentistry CMU Logo.svg
สถาปนา31 มีนาคม พ.ศ. 2515 (51 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ทพ.นฤมนัส คอวนิช[1]
ที่อยู่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร (CMDJ)
สี███ สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์http://www.dent.cmu.ac.th/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Dentistry, Chiang Mai University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจากแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2502 มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้าแผนก จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมามีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2508[2]

สถานที่ทำงานเดิมในช่วงที่เป็นแผนกทันตกรรมนั้น อยู่บนชั้นสองของอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ห้องทำงานของแผนกทันตกรรมจะมีอยู่ 2 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้องอุดฟันที่ใช้ร่วมกัน 1 ห้อง และห้องถอนฟันอีก 1 ห้อง โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่ทำการสอนจะหมุนเวียนกันเป็นอาจารย์แต่ละห้อง และหลังจากที่ได้เป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2511 แล้วก็ยังคงใช้ห้อง 2 ห้องนั้นเป็นสถานที่ทำงานอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังตึก 7 ชั้นที่สร้างใหม่ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์จึงดัดแปลงอาคารเดิมที่อยู่ เป็นห้องทำงานของภาควิชา (แม้จะได้รับการประกาศเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็ยังใช้สถานที่นี้ทำการสอน การวิจัย และบริการผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2519)

แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกปี พ.ศ. 2509 โดยคณาจารย์ที่ทำการสอนเป็นทันตแพทย์ในแผนกทันตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ 9 ท่าน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศยกฐานะแผนกทันตกรรม ขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมาวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้จัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค[3] ด้วยการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีและงานในสาขาต่างๆ มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่เดิมของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่อนข้างคับแคบ คณะฯ จึงได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นในที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คลินิก และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 อาคาร

โครงสร้างคณะ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งโครงสร้างคณะดังนี้[4]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[5]
ระดับปริญญาบัณฑิต
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต (ทพ.บ.)

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาปริทันตวิทยา

ไม่มีการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต[6]
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร ป.กศ. ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตแพทยศาสตร์)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยช่องปาก
 • สาขาวิชาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • สาขาวิชาปริทันตวิทยา
 • สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
 • สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตร ป.กศ.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)

 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • สาขาวิชาปริทันต์และรากฟันเทียม
 • สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ดร. ทันตแพทย์หญิง ถาวร อนุมานราชธน พ.ศ. 2515 - 2521
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิชิต โคตรจรัส พ.ศ. 2521 - 2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2525 - 2533
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ทันตแพทย์ ธำรง อนันตศานต์ พ.ศ. 2537 - 2540
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2541 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ พ.ศ. 2549 - 2557
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ พ.ศ. 2557 - 2561
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]