คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
190px
ชื่ออังกฤษFaculty of Dentistry, Chiang Mai University
ที่อยู่ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วันก่อตั้ง31 มีนาคม พ.ศ. 2515
คณบดีรศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์[1]
วารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร (CMDJ)
สีประจำคณะ     สีม่วงเข้ม
เว็บไซต์http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Dentistry, Chiang Mai University) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2515 นับเป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

จากจุดเริ่มต้นการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ชาวเชียงใหม่ ในฐานะแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น แผนกทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน เป็นหัวหน้าแผนก จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมามีการโอนย้ายคณะแพทยศาสตร์เข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนเป็นแผนกหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

แผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยขณะนั้นเริ่มทดลองรับนักศึกษา ๒ คน และคณาจารย์ที่ทำการสอนก็เป็นทันตแพทย์ในแผนกทันตกรรมของคณะแพทยศาสตร์นั่นเอง ประกอบด้วยอาจารย์ประจำเพียง ๙ ท่าน

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศยกฐานะแผนกทันตกรรม ขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาขอบเขตการทำงานและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาแต่ละรุ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นคณะในลำดับที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในเขตภูมิภาค มีอาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

สถานที่ทำงานเดิมในช่วงที่เป็นแผนกทันตกรรมนั้น อยู่บนชั้นสองของอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ห้องทำงานของแผนกทันตกรรมจะมีอยู่ ๒ ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้องอุดฟันที่ใช้ร่วมกัน ๑ ห้อง และห้องถอนฟันอีก ๑ ห้อง โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่ทำการสอนจะหมุนเวียนกันเป็นอาจารย์แต่ละห้อง และหลังจากที่ได้เป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้วก็ยังคงใช้ห้อง ๒ ห้องนั้นเป็นสถานที่ทำงานอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังตึก ๗ ชั้นที่สร้างใหม่ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์จึงดัดแปลงอาคารเดิมที่อยู่ เป็นห้องทำงานของภาควิชา และแม้จะได้รับการประกาศเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว ก็ยังใช้สถานที่นี้ทำการสอน การวิจัย และบริการผู้ป่วยเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีและงานในสาขาต่างๆ มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานที่เดิมของคณะทันตแพทยศาสตร์ค่อนข้างคับแคบ คณะฯ จึงได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารที่ทำการถาวรขึ้นในที่ดินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๑ ไร่ บนถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอก ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คลินิก และศูนย์วิจัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๙ อาคาร[2]

หน่วยงาน/หลักสูตร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ถาวร อนุมานราชธน พ.ศ. 2515 - 2521
2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิชิต โคตรจรัส พ.ศ. 2521 - 2525
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ พ.ศ. 2525 - 2533
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง ฉัตรอุทัย พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ร้อยเอก ธำรง อนันตศานต์ พ.ศ. 2537 - 2540
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ พ.ศ. 2541 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทองนารถ คำใจ พ.ศ. 2549 - 2557
8. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ พ.ศ. 2557 - 2561
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช พ.ศ. 2561 - 2565

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]