ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2526
ก่อนหน้า พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
ถัดไป พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2467
เสียชีวิต พ.ศ. 2525 (58 ปี)
มาเลเซีย
ศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
โรงเรียนเตรียมทหารบก
โรงเรียนการบิน
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2512
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ประจำการ พ.ศ. 2491พ.ศ. 2525
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย

พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ (เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2467) อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 9 ดำรงตำแหน่งช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2522พ.ศ. 2525

พลอากาศเอกทะแกล้วเกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2467 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมทหารบก โรงเรียนการบิน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลอากาศเอกทะแกล้วเริ่มรับราชการในยศ ร้อยตรี เมื่อปี พ.ศ. 2489 ก่อนจะโอนย้ายมารับราชการที่ กองทัพอากาศ ในยศ เรืออากาศโท ในปี พ.ศ. 2491 และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงวอชิงตัน ดีซี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและได้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศพร้อมกับรับพระราชทานยศ พลอากาศเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521

จนกระทั่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 พลอากาศเอกทะแกล้วจึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจาก พลอากาศเอกพะเนียง กานตรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการแต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่ ประเทศมาเลเซีย โดย พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๑๔๓๖, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๑๙๕, ๖ เมษายน ๒๕๒๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๘๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๑๔๑๓, ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕