พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลโท
พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 มกราคม พ.ศ. 2419
เสียชีวิต 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (78 ปี)
บิดา หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์
มารดา หม่อมเจ้ามรกต สุทัศน์
อาชีพ ขุนนาง, ทหาร

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร นามเดิม หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ (31 มกราคม พ.ศ. 2419 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497) อดีต แม่ทัพภาคที่ 1 อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตผู้รั้งตำแหน่งจเรทหารปืนใหญ่

ประวัติ[แก้]

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 เป็นโอรสของหม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์ และหม่อมเจ้ามรกต สุทัศน์ (ราชสกุลเดิม นิลรัตน์)

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ขณะอายุได้ 78 ปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498[1]

การศึกษา[แก้]

รับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2441 เป็นนายเวรรายงาน กรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2445 เป็นหัวหน้าแผนกที่ ๑ กรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2446 เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
 • 8 มีนาคม พ.ศ. 2449 ราชองครักษ์พิเศษ[2]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2451 เป็นผู้บัญชาการทหารบกมณฑลนครราชสีมา[3]
 • 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 กราบถวายบังคมลาไปรับราชการตามตำแหน่ง[4]
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ และรั้งตำแหน่งแม่ทัพกองที่ ๓[5]
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 รั้งตำแหน่งจเรทหารปืนใหญ่[6]
 • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 แม่ทัพกองที่ ๓[7]
 • 12 เมษายน พ.ศ. 2456 สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต[8]
 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 องคมนตรี[9]
 • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2463 แม่ทัพกองทัพน้อยทหารบกที่ 1 (กองทัพภาคที่ 1 ในปัจจุบัน)[10]
 • 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 อัครราชทูตสยามประจำสหรัฐอเมริกา[11]
 • 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 อัครราชทูตสยามประจำฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์[12]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2475 สมุหราชองครักษ์[13]
 • 31 มกราคม พ.ศ. 2479 ออกจากประจำการ[14]

ยศ[แก้]

 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 - ร้อยตรี[15]
 • 18 มิถุนายน พ.ศ. 2445 - ร้อยโท[16]
 • 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 - ร้อยเอก[17]
 • 18 มิถุนายน พ.ศ. 2447 - พันตรี[18]
 • 20 มิถุนายน พ.ศ. 2448 - พันโท[19]
 • 20 กันยายน พ.ศ. 2449 - พันเอก[20]
 • 26 เมษายน พ.ศ. 2452 - พลตรี[21]
 • - นายหมู่เอก
 • 12 มกราคม พ.ศ. 2454 - นายหมู่ใหญ่[22]
 • 14 เมษายน พ.ศ. 2456 - พลโท[23]
 • 19 มิถุนายน พ.ศ. 2456 - มหาอำมาตย์โท[24]
 • - นายหมวดเอก
 • 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - นายกองโท[25]
 • 7 ตุลาคม พ.ศ. 2459 - นายกองเอก[26]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2461 - นายพลเสือป่า[27]

บรรดาศักดิ์[แก้]

 • 24 ตุลาคม พ.ศ. 2447 หม่อมนเรนทรราชา ราชนิกุล ถือศักดินา 800[28]
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2453 พระยาพิไชยสงคราม ถือศักดินา 1500[29]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2456 พระยาสุรินทราชา สยามาธิราชภักดี พิริยพาหะ ถือศักดินา 10000[30]
 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2463 พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร วิชัยสงคราม รามภักดี พิริยพาหะ ถือศักดินา 10000[31]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ข่าวในพระราชสำนัก
 2. แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
 3. แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
 4. ข้าราชการกราบถวายบังคมลา (หน้า ๑๕๑)
 5. แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งราชการ
 6. แจ้งความกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 8. ประกาศตั้งสมุหเทศาภิบาล
 9. พระราชทานสัญญาบัตรตั้งองคมนตรี
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาล
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอัครราชทูตพิเศษ
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอัครราชทูต
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์
 14. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ปลดสมุหราชองครักษ์
 15. ส่งสัญญาบัตรทหารไปพระราชทาน
 16. พระราชทานสัญญาบัตร์ทหารบก
 17. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 18. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 19. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 20. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 21. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 22. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 23. พระราชทานสัญญาบัตรยศทหารบก
 24. พระราชทานยศเลื่อนยศ
 25. พระราชทานเลื่อนยศนายเสือป่า (หน้า ๘๘๒)
 26. พระราชทานยศเสือป่า
 27. พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๒๘๖๐)
 28. ส่งสัญญาบัตรทหารบกไปพระราชทาน
 29. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง (หน้า ๒๓๙๐)
 30. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 31. พระราชทานบรรดาศักดิ์
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 28 ตอน 0 ง หน้า 1032 20 สิงหาคม 130
 33. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 32 ตอน 0 ง หน้า 1892 21 พฤศจิกายน 2458
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 29 ตอน 0 ง หน้า 2419 22 มกราคม 131
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗ เล่ม 31 ตอน 0 ง หน้า 1840 11 พฤศจิกายน 2457
 36. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์และจุลจอมเกล้า เล่ม 31 ตอน 0 ง หน้า 1856 15 พฤศจิกายน 2457
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เล่ม 22 ตอน 21 หน้า 486 20 สิงหาคม 124
 38. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเหรียญจักรมาลาไปพระราชทาน เล่ม 31 ตอน 0 ง หน้า 2585 14 มีนาคม 2457
 39. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายหน้า เล่ม 25 ตอน 35 หน้า 1014 29 พฤศจิกายน 127
 40. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายหน้า เล่ม 27 ตอน 0 ง หน้า 2413 11 มกราคม 129
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เล่ม 55 ตอน 0 ง หน้า 2958 28 พฤศจิกายน 2481
 42. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เล่ม 71 ตอน 49 ง หน้า 1725 3 สิงหาคม 2497
 43. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง ให้ประดับตราต่างประเทศ, เล่ม 51 ตอน 0 ง หน้า 601, 27 พฤษภาคม 2477