กองทัพภาคที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทัพที่ 1 (2453 – 2457, 2471 – 2475, 2491 – 2499)
กองทัพน้อยทหารบกที่ 1 (2457 – 2470)
กองทัพน้อยที่ 1 (2470 – 2471)
ภาคทหารบกที่ 1 (2499 – 2500)
กองทัพภาคที่ 1 (2500 – ปัจจุบัน)
S 7323745.png
ตราประจำกองทัพภาคที่ 1
ประจำการพ.ศ. 2453 – ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบผสมเหล่า
กำลังรบกองทัพ
ขึ้นกับกองทัพบกไทย
กองบัญชาการแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันสถาปนา13 มกราคม
เว็บไซต์https://army1.rta.mi.th/index_Thai.htm
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์
ผบ. สำคัญพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (ผู้บัญชาการคนแรก)

กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2453 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยขึ้นตรง​[1][2][แก้]

ส่วนบัญชาการ[แก้]

ส่วนกำลังรบ[แก้]

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ[แก้]

รายพระนาม/รายนามแม่ทัพภาค[แก้]

ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Purachatra Jayakara.jpg พลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2456[3]
2 S 7323745.png พลตรี พระยาเสนาภิมุข (จง ลักษณะสุต) พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2460[4][5]
3 หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์.jpg พลตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2463
4 S 7323745.png พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์) พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2469
5 พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์.JPG พลตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2471
6 S 7323745.png พลโท พระยากฤษณรักษ์ (ด้วง คชาชีวิน) พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2474
7 S 7323745.png พลตรี พระยาอินทรชิต (รัตน อาวุธ) พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475
8 S 7323745.png พลตรี พระยาพิไชยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2475
9 กาจ กาจสงคราม.jpg พลโท กาจ กาจสงคราม พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
10 Sarit Thanarat in 1950s.jpg พลตรี สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2497
11 Thanom Kittikachorn 1960s.jpg พลโท ถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2500
12 ประภาส จารุเสถียร.jpg พลโท ประภาส จารุเสถียร พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2503
13 S 7323745.png พลโท วิชัย พงศ์อนันต์ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2503
14 S 7323745.png พลโท ชลอ จารุกลัส พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2506
15 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลโท กฤษณ์ สีวะรา พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2509
16 S 7323745.png พลโท อรรถ ศศิประภา พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2510
17 พล.อ.สำราญ.jpg พลโท สำราญ แพทยกุล พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2512
18 S 7323745.png พลโท อ่อง โพธิกนิษฐ์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2512)
19 Kriangkrai Attanan.jpg พลโท เกรียงไกร อัตตะนันทน์ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2515
20 S 7323745.png พลโท ประเสริฐ ธรรมศิริ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2518
21 พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลโท ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
22 S 7323745.png พลโท อำนาจ ดำริกาญจน์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2521
23 S 7323745.png พลโท เทพ กรานเลิศ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522
24 S 7323745.png พลโท ปิ่น ธรรมศรี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523
25 S 7323745.png พลโท วศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
26 S 7323745.png พลโท อาทิตย์ กำลังเอก พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
27 S 7323745.png พลโท พัฒน์ อุไรเลิศ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527
28 S 7323745.png พลโท พิจิตร กุลละวณิชย์ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529
29 S 7323745.png พลโท วัฒนชัย วุฒิศิริ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2532
30 S 7323745.png พลโท ศัลย์ ศรีเพ็ญ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2534
31 S 7323745.png พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
32 S 7323745.png พลโท ชัยณรงค์ หนุนภักดี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535
33 S 7323745.png พลโท เชษฐา ฐานะจาโร พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
34 S 7323745.png พลโท บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
35 S 7323745.png พลโท วินิจ กระจ่างสนธิ์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540
36 S 7323745.png พลโท นิพนธ์ ภารัญนิตย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
37 S 7323745.png พลโท ทวีป สุวรรณสิงห์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
38 S 7323745.png พลโท สมทัต อัตตะนันทน์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
39 S 7323745.png พลโท พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
40 Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลโท ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
41 S 7323745.png พลโท ไพศาล กตัญญู พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548
42 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลโท อนุพงษ์ เผ่าจินดา พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
43 Prayut Chan-o-cha at the Enthronement of Naruhito (1).jpg พลโท ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2551
44 S 7323745.png พลโท คณิต สาพิทักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2553
45 Udomdej Sitabutr.jpg พลโท อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2555
46 S 7323745.png พลโท ไพบูลย์ คุ้มฉายา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556
47 ธีรชัย นาควานิช 11-06-2018 01 (ครอบตัด).jpg พลโท ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2557
48 S 7323745.png พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
49 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก.jpg พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
50 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์.jpg พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
51 S 7323745.png พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561
52 S 7323745.png พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2562
53 S 7323745.png พลโท ธรรมนูญ วิถี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
54 S 7323745.png พลโท เจริญชัย หินเธาว์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2564[6]
55 S 7323745.png พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 30 กันยายน พ.ศ. 2565[7]
56 S 7323745.png พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน[8]

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์] หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  2. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/303/T_0004.PDF ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์] หน้า ๔-๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓o๓ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2459.PDF
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/1998.PDF
  5. """ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 9 "" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 4 June 2021.
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕