ข้ามไปเนื้อหา

ปราการ ชลยุทธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปราการ ชลยุทธ
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้าวลิต โรจนภักดี
ถัดไปวิวรรธน์ ปฐมภาคย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
ชื่อเล่นตี๋
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ พลเอก

พลเอก ปราการ ชลยุทธ นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[1] ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[2] สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตรองเสนาธิการทหาร, อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตราชองครักษ์พิเศษ [3]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[4]และอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อดีตกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

พล.อ.ปราการ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า ตี๋ บรรดาสื่อมวลชนจึงมักจะเรียกท่านว่า บิ๊กตี๋

การศึกษา[แก้]

พล.อ.ปราการ จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และจบการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ตท.15) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาคที่ 4[แก้]

พล.อ.ปราการ ขณะมียศเป็น พลตรี เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 และได้ขึ้นเป็นกองทัพภาคที่ 4 แทน พล.ท.วลิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศแต่งตั้ง นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
 2. ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 4. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๕๕ ง หน้า ๒๖๖๐, ๕ เมษายน ๒๕๓๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๐, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒๔๗, ๒ กันยายน ๒๕๕๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-04-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๙, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗