วิชัย แชจอหอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิชัย แชจอหอ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท. 17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 28)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย (พ.ศ. 2524 - 2560)
กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ. 2560 - 2561)
กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2561 - 2562)
ประจำการ พ.ศ. 2524 - 2562
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 2

พลเอก วิชัย แชจอหอ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม[1] อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ [2]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[3]

พลเอกวิชัยเกิดที่ จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ

พลเอกวิชัยเริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 มียศ ร้อยตรี [4] ก่อนจะก้าวหน้าทางราชการมาตามลำดับจนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลโทวิชัยขณะมียศเป็น พลตรี และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 2 ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 [5]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลตรีวิชัยซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ถูกโยกไปดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 2 [6] พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลโท ในวันเดียวกัน [7]

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 พลโทวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 สืบต่อจากพลโทธวัช สุกปลั่งที่ได้ขยับขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกในอัตราพลเอก [8]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พลโทวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหาร พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลเอก ในวันเดียวกัน [9]

จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลเอกวิชัยได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 62 ง พิเศษ หน้า 15 15 มีนาคม พ.ศ, 2559
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอน 186 ง พิเศษ หน้า 1 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 176 ง พิเศษ หน้า 1 8 กันยายน พ.ศ. 2557
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 831 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 198 ง พิเศษ หน้า 1 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (จำนวน 558 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 22 ข หน้า 1 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 251 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 67 ง พิเศษ หน้า 1 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 990 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 217 ง 1 กันยายน พ.ศ. 2560
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕๕, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๕๕ ง หน้า ๒๖๖๑, ๕ เมษายน ๒๕๓๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๗๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕