พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระพรหมดิลก

(เอื้อน หาสธมฺโม)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด13 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.ธ.9, M.A.,Ph.D.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดสามพระยา วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท13 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
พรรษา56 พรรษา
ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร,ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี,บาลีศึกษา สำนักเรียนวัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ป.ธ.9 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ, ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี,บาลีศึกษา สำนักเรียนวัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ป.ธ.9 นามเดิมชื่อ เอื้อน นามสกุล กลิ่นสาลี เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ภูมิลำเนาเดิม ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)ป.ธ.9 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ณ วัดมหาพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าอธิการพัฒน์ ติสฺสสุวณฺโณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคต โฆสิโต วัดมหาพล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดตะโหนด เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "หาสธมฺโม"

ท่านเป็นที่รู้จักจากการเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสามพระยา วรวิหาร และเจ้าสำนักเรียนวัดสามพระยา วรวิหาร (สำนักเรียนบาลี,บาลีศึกษาที่มีพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ให้ความสนใจเข้าศึกษา และมีผลสอบไล่ได้เป็นจำนวนมากของประเทศ) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 14 และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ท่านเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในทางคดีความจากคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมตามที่ภาครัฐราชการกำหนด ถูกคุมขังในเรือนจำเนื่องจากไม่ได้รับการประกันตัวในการต่อสู้ทางคดีความในกระบวนการยุติธรรมของศาลในระยะแรก โดยท่านไม่ได้ยินยอมสละสมณเพศ และประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยธรรมเนียมของพระภิกษุสงฆ์ นักบวชในพระพุทธศาสนาโดยตลอด ถึงแม้จะสวมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรม เปรียบเสมือนว่าผ้ากาสาวพัสตร์ถูกหมู่โจรลักขโมยไป ในข้อกล่าวหากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต พร้อมกับพระอีกหลายรูปจากวัดสามพระยา วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

หลังจากได้รับการยกฟ้องแล้วจึงได้คืนสู่สมณเพศเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ พระอุโบสถวัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีชื่ออย่างพระสงฆ์ทั่วไปว่า พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม[1]ป.ธ.9

ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 มีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามเดิม ที่ "พระพรหมดิลก" โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์ และราชทินนามมาก่อน[2]

วิทยฐานะ

งานด้านการศึกษา

งานปกครอง

สมณศักดิ์

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ป.ธ.9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้

อ้างอิง

 1. https://www.pptvhd36.com. "อดีตพระพรหมดิลก - ผู้ช่วยฯ กลับห่มจีวร ทำพิธีในวัดสามพระยา หลังอุทธรณ์ยกฟ้องเงินทอนวัด". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 2. "โปรดสถาปนาคืนสมณศักดิ์ "พระพรหมดิลก" หลังพ้นมลทินคดีเงินทอนวัด". พีพีทีวี. 2023-03-18. สืบค้นเมื่อ 2023-03-18.
 3. สมเด็จพระสังฆราช’ทรงมีพระบัญชา ปลด 3 พระผู้ใหญ่โยงคดีเงินทอนวัด
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง ฉบับพิเศษ, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖, ตอน ๒๓ ข, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตอนที่ 17 ข, เล่ม 121, 15 กันยายน 2547, หน้า 3
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ตอนที่ 9 ข, เล่ม 128, 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554, หน้า 13
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์, ตอนที่ 15 ข, เล่ม 135, 30 พฤษภาคม 2561, หน้า 1
 10. chanhena, Bandit. "โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก' หลังพ้นผิดทุกคดี 'เงินทอนวัด'". เดลินิวส์.
 11. "โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระพรหมดิลก" วัดสามพระยา". Thai PBS.


ก่อนหน้า พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ถัดไป
พระธรรมสิทธินายก
(เฉลิม พนฺธุรํสี)
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
พระธรรมสุธี
(นรินทร์ นรินโท)

(รักษาการ)
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะภาค 14
(พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2556)
พระธรรมโพธิมงคล
(สมควร ปิยสีโล)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฟื้น ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดสามพระยา
(พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2561)
พระเทพวิสุทธิดิลก
(ละเอียด กิตฺติสุขุโม)