รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันตก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นแหล่งมรดกโลกเกือบ 200 แห่ง[1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในทวีปอเมริกา

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ[แก้]

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 เยอรมนี
52 แห่ง
วัฒนธรรม 49 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
 ฝรั่งเศส
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
47 แห่ง
วัฒนธรรม 43 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง, ผสม 1 แห่ง[2]
 สหราชอาณาจักร
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
30 แห่ง
วัฒนธรรม 27 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง[3]
 เบลเยียม
16 แห่ง
วัฒนธรรม 15 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 สวิตเซอร์แลนด์
13 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
 ออสเตรีย
12 แห่ง
วัฒนธรรม 11 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 เนเธอร์แลนด์
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
12 แห่ง
วัฒนธรรม 11 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง[4]
 ไอร์แลนด์
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
 ลักเซมเบิร์ก
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

 เนเธอร์แลนด์ (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)[แก้]

กังหันลม

 เบลเยียม[แก้]

บรูช

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)[แก้]

มง-แซ็ง-มีแชล
อ่าวปอร์โต
ปงดูว์การ์
อาลบี

 เยอรมนี[แก้]

อาสนวิหารอาเคิน
ลือเบ็ค
อาสนวิหารโคโลญ
เกาะพิพิธภัณฑ์ เบอร์ลิน
โรงงานของฟากุส

 ลักเซมเบิร์ก[แก้]

 สวิตเซอร์แลนด์[แก้]

ยุงเฟรา-อาเลทช์ ภูเขาแอลป์

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)[แก้]

ปราสาทคายร์นาร์วอน ที่กวิเนดด์
สโตนเฮนจ์
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

 ออสเตรีย[แก้]

ซัลทซ์บวร์ค

 ไอร์แลนด์[แก้]

บรูนาโบนเยอ

อ้างอิง[แก้]

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. ฝรั่งเศสมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 52 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 44 แห่ง ทางธรรมชาติ 7 แห่ง และแบบผสม 1 แห่ง
  3. สหราชอาณาจักรมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 33 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง ทางธรรมชาติ 4 แห่ง และแบบผสม 1 แห่ง
  4. เนเธอร์แลนด์มีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 13 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 12 แห่ง และทางธรรมชาติ 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]