รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศแอลเบเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศแอลเบเนียทั้งสิ้น 4 แหล่ง [1]

ที่ตั้ง[แก้]

ที่ตั้งแหล่งมรดกโลกในประเทศแอลเบเนีย

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
ha (acre)
ปี (พ.ศ./ค.ศ.) หมายเหตุ อ้างอิง
บูทรินต์  แอลเบเนีย
วัฒนธรรม:
(iii)
; พื้นที่กันชน 8,591 2535/1992
เพิ่มเติม 2542/1999
[2]
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เบรัตและจีโรคัสตรา  แอลเบเนีย
วัฒนธรรม:
(iii) (iv)
58.9 ; พื้นที่กันชน 36.2 2548/2005
เพิ่มเติม 2551/2008
[3]
ป่าบีชโบราณและป่าบีชปฐมภูมิแห่งเทือกเขาคาร์เพเทียนและภูมิภาคอื่นของยุโรป
(ร่วมกับโครเอเชีย เช็กเกีย มาซิโดเนียเหนือ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย เบลเยียม โปแลนด์ ฝรั่งเศส ยูเครน เยอรมนี โรมาเนีย สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี)
 แอลเบเนีย
ธรรมชาติ:
(ix)
58,353.04; พื้นที่กันชน 191,413.09 2550/2007
เพิ่มเติม 2554/2011
และ 2560/2017
ป่าต้นบีชในประเทศแอลเบเนียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2560 [4]
มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาคโอครีด
(ร่วมกับมาซิโดเนียเหนือ)
บริเวณทะเลสาบโอครีด  แอลเบเนีย
ผสม:
(i) (iii) (iv) (vii)
94,728.6; พื้นที่กันชน 15,944.4 2522/1979
เพิ่มเติม 2523/1980
และ 2562/2019
สำหรับประเทศแอลเบเนียได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยเป็นการขึ้นทะเบียนร่วมกับประเทศนอร์มาซิโดเนียที่เดิมได้ขึ้นทะเบียนแหล่งดังกล่าวในชนิดมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2522 [5]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น[แก้]

ประเทศแอลเบเนียมีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 4 แห่ง [1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "World Heritage Properties in Albania". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2019.
  2. "Butrint". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2017.
  3. "Heritage of Mercury. Almadén and Idrija". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2017.
  4. "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2017.
  5. "Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2019.