รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียเหนือและเอเชียกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 คาซัคสถาน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
สุสานของโคชา อัคเมต ยาซาวี Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi Turk22.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iii) (iv)

2546 (2003)
ภาพบนแผ่นหินภายในภูมิทัศน์โบราณคดีตัมกาลีย์ Petroglyphs within the Archaeological Landscape of Tamgaly Tanbaly.jpg วัฒนธรรม:

(iii)

2547 (2004)
ซาร์ยาร์คา ทุ่งหญ้าสเตปป์และทะเลสาบแห่งคาซัคสถานตอนเหนือ Saryarka – Steppe and Lakes of Northern Kazakhstan Astana-steppe-7748.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2551 (2008)
เส้นทางสายไหม : โครงข่ายเส้นทางฉนวนฉางอาน-เทียนชาน
(ร่วมกับคีร์กีซสถานและจีน)
Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor Dayanta Gisela-Brantl 01.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2557 (2014)
เทียนชานตะวันตก
(ร่วมกับอุซเบกิสถานและคีร์กีซสถาน)
Western Tien-Shan Central Tian Shan mountains.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2559 (2016)

 คีร์กีซสถาน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซูไลมัน-โต Sulaiman-Too Sacred Mountain Kyrgyzstan Osh with Suleiman Hill.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (vi)

2552 (2009)
เส้นทางสายไหม : โครงข่ายเส้นทางฉนวนฉางอาน-เทียนชาน
(ร่วมกับคาซัคสถานและจีน)
Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor Dayanta Gisela-Brantl 01.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2557 (2014)
เทียนชานตะวันตก
(ร่วมกับอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน)
Western Tien-Shan Central Tian Shan mountains.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2559 (2016)

 เติร์กเมนิสถาน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งรัฐ "เมียร์ฟโบราณ" State Historical and Cultural Park "Ancient Merv" Mervturkmenistan.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2542 (1999)
คูเนีย-อูร์เกนช์ Kunya-Urgench KonyeUrgenchMausoleum.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2548 (2005)
ป้อมพาร์เทียแห่งนีซา Parthian Fortresses of Nisa Nisa.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2550 (2007)

 ทาจิกิสถาน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
แหล่งโบราณคดีกึ่งก่อนเมืองซารัซม์ Proto-urban site of Sarazm วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2553 (2010)
อุทยานแห่งชาติทาจิก (เทือกเขาปามีร์) Tajik National Park (Mountains of the Pamirs) USSR-Tajikistan-Peak Communism.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2556 (2013)

 รัสเซีย (ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย)[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
ทะเลสาบไบคาล Lake Baikal Olchon Shaman Rock.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2539 (1996)
ภูเขาไฟแห่งคัมชัตคา Volcanoes of Kamchatka Petropavlovsk Kamcatskij Volcan Koriacky in background.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2539 (1996)
ภูเขาทองแห่งอัลไต Golden Mountains of Altai Ukok Plateau 2.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2541 (1998)
ซีโคเต-อะลินตอนกลาง Central Sikhote-Alin Rock in Sikhote-Alin.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2544 (2001)
แอ่งอุฟส์นูร์
(ร่วมกับมองโกเลีย)
Uvs Nuur Basin Uvs-noor.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2546 (2003)
ระบบธรรมชาติของเขตสงวนเกาะแรงเกล Natural System of Wrangel Island Reserve Wrangel-island-sat.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2547 (2004)
ที่ราบสูงปูโตรานา Putorana Plateau Plato Putorana 03.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (ix)

2553 (2010)
อุทยานธรรมชาติลีนาพิลลาส์ Lena Pillars Nature Park Lone-maiden-formation.jpg ธรรมชาติ:

(viii)

2555 (2012)

 อุซเบกิสถาน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อีชานก็อลอะฮ์ Itchan Kala KhivaWalls.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv) (v)

2533 (1990)
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์บูคารา Historic Centre of Bukhara Kalon-Ensemble Buchara.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv) (vi)

2536 (1993)
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ชาห์รีซับซ์ Historic Centre of Shakhrisyabz Kok-Gumbaz.JPG วัฒนธรรม:

(iii) (iv)

2543 (2000)
ซามาร์คันด์ ชุมทางวัฒนธรรม Samarkand – Crossroads of Cultures Registan square 2014.JPG วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iv)

2544 (2001)
เทียนชานตะวันตก
(ร่วมกับคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน)
Western Tien-Shan Central Tian Shan mountains.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2559 (2016)

อ้างอิง[แก้]