รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศลักเซมเบิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น 1 แหล่ง [1]

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
ha (acre)
ปี (พ.ศ./ค.ศ.) หมายเหตุ อ้างอิง
นครลักเซมเบิร์ก : ย่านเมืองเก่าและป้อมปราการ  ลักเซมเบิร์ก
วัฒนธรรม:
(iv)
29.94; พื้นที่กันชน 108.73 2537/1994 [2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "World Heritage Properties in Luxembourg". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2017.
  2. "City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2017.