รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศลักเซมเบิร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น 1 แหล่ง[1]

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(เฮกตาร์)
ปีขึ้นทะเบียน
(พ.ศ./ค.ศ.)
หมายเหตุ อ้างอิง
นครลักเซมเบิร์ก :
ย่านเมืองเก่าและป้อมปราการ
อำเภอลักเซมเบิร์ก วัฒนธรรม:
(iv)
29.94;
พื้นที่กันชน 108.73
2537/1994 699[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "World Heritage Properties in Luxembourg". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2023.
  2. "City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2023.