พระราชวังและอุทยานแห่งพ็อทซ์ดัมและเบอร์ลิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวังและอุทยานแห่งพ็อทซ์ดัมและเบอร์ลิน *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ด้านใต้ของหรือด้านสวนของพระราชวังซ็องซูซี
ประเทศธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณาi, ii, iv
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2533 (คณะกรรมการสมัยที่ 14)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

พระราชวังและอุทยานแห่งพ็อทซ์ดัมและเบอร์ลิน[1] (อังกฤษ: Potsdam and Berlin Palaces and Parks) หมายถึงกลุ่มวังและสวนภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพ็อทซ์ดัมและเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีที่ไดัรับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์—และเป็นตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบริบทของปรัชญาของความเป็นรัฐของปรัสเซีย

ในมรดกโลกของเยอรมนี กลุ่มวังและอุทยานแห่งพ็อทซ์ดัมและเบอร์ลินนี้ มีพระราชวัง, วัง และ อุทยานแห่งเมืองพ็อทซ์ดัมโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวังซ็องซูซี เป็นสถาปัตยกรรมเด่นของกลุ่ม

อ้างอิง[แก้]

  1. UNECO World Heritage Site: [1]

ดูเพิ่ม[แก้]