ป้อมปราการแห่งโวบ็อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ป้อมปราการแห่งโวบ็อง *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ป้อมปราการแห่งเบอซ็องซง
ประเทศธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(i) (ii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2008 (คณะกรรมการสมัยที่ 32)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

หมู่ป้อมปราการแห่งโวบ็อง (ฝรั่งเศส: Réseau des sites majeurs de Vauban) ประกอบด้วยหมู่อาคารและป้อมปราการ 12 แห่ง ตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตก เหนือ และตะวันออกของฝรั่งเศส ภายใต้การออกแบบของเซบัสเตียง เลอ แพร็สทร์ เดอ โวบ็อง และถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2008 โดยยูเนสโก

สมุดภาพ[แก้]