รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ เป็นแหล่งมรดกโลก หลายแห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ[แก้]

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 สวีเดน
15 แห่ง
วัฒนธรรม 13 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
 เดนมาร์ก
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ)
8 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง[2]
 นอร์เวย์ วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 ฟินแลนด์
7 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 ลิทัวเนีย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง
 ลัตเวีย
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ไอซ์แลนด์ วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
 เอสโตเนีย
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง

 เดนมาร์ก (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)[แก้]

ปราสาทครอนบอร์

 นอร์เวย์[แก้]

โบสถ์อูร์เนสสตาเวอ

 ฟินแลนด์[แก้]

ป้อมซูโอเมนลินนา

 ลัตเวีย[แก้]

 ลิทัวเนีย[แก้]

ส่วนโค้งภูมิมาตรศาสตร์ชตรูเวอ

 สวีเดน[แก้]

เขตพระราชฐานดรอตต์นิงฮอล์ม

 เอสโตเนีย[แก้]

 ไอซ์แลนด์[แก้]

หมายเหตุและอ้างอิง[แก้]

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. เดนมาร์กมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 11 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 8 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]