แหล่งที่อยู่อาศัยแบบเรือนยกพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยรอบเทือกเขาแอลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แหล่งที่อยู่อาศัยแบบเรือนยกพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยรอบเทือกเขาแอลป์ *
D-BW-Uhldingen-Mühlhofen - Pfahlbaumuseum - Haus Schussenried.jpg
ตัวอย่างจำลองการสร้างบนสถานที่จริง ณ ทะเลสาบคอนสแตนซ์ ประเทศเยอรมนี
ประเทศ ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
 ออสเตรีย  อิตาลี
ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย  สวิตเซอร์แลนด์
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา (iii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน 2011 (คณะกรรมการสมัยที่ 35)

แหล่งที่อยู่อาศัยแบบเรือนยกพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นที่ตั้งของเรือนยกพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ทั้งในและรอบเทือกเขาแอลป์ พบหลักฐานอายุตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล โดยพบในบริเวณริมทะเลสาบ แม่น้ำ และหนองน้ำต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 111 แห่งในทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรีย 5 แห่ง, ประเทศฝรั่งเศส 11 แห่ง, ประเทศเยอรมนี 18 แห่ง, ประเทศอิตาลี 19 แห่ง, ประเทศสโลวีเนีย 2 แห่ง และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 56 แห่ง ซึ่งทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ในปีค.ศ. 2011

จากการศึกษาทางโบราณวิทยา พบหลักฐานว่ามีอายุก่อนประวัติศาสตร์ช่วงยุคสำริดและยุคหินใหม่ โดยในปัจจุบันมีการขุดพบในสภาพที่ยังสมบูรณ์ และใช้เพื่อทำการศึกษาความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ร่วมกับธรรมชาติในสมัยนั้น

ดูเพิ่ม[แก้]